Projekty

EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania

pridané: 15. októbra 2021

Trvanie projektu: október 2021 – február 2023

V aktuálnej výzve programu Active Citizens Fund – Slovakia sme v kategórii: Obhajoba Verejných Záujmov vďaka kvalitnému spracovaniu projektovej žiadosti, dôležitej téme projektu, ako aj partnerstvu s nórskym Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development získali strategický grant na obdobie 18 mesiacov. Ambrela vďaka nemu môže rozšíriť personál na prácu s agendou globálneho vzdelávania (GV)  a byť v aktuálne otvorenom procese tvorby Národnej stratégie GV ešte viac aktívna.

Ambrela sa ako facilitátor tvorby národnej stratégie aktívne podieľa na implementácii expertného know-how, prispieva strategickými odporúčaniami a spolupodieľa sa manažovaní expertnej organizačnej štruktúry. Po fáze tvorby NS bude Ambrela priebežne monitorovať implementáciu národnej stratégie v čase a iniciuje informačnú kampaň pre širokú verejnosť.

Samotné aktivity v oblasti advokácie, budovania kapacít a verejnej informovanosti (vrátane verejných eventov a online diskusií) predstavíme už čoskoro.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
North South Centre
DEAR
Eurodad