Projekty

EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania (ACF – Slovakia projekt)

pridané: 15. októbra 2021

Projekt: EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania.

Trvanie projektu: Október 2021 – Jún 2023

V aktuálnej výzve programu Active Citizens Fund – Slovakia sme v kategórii: Obhajoba Verejných Záujmov vďaka kvalitnému spracovaniu projektovej žiadosti, dôležitej téme projektu, ako aj partnerstvu s nórskym Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development získali strategický grant na obdobie 18 mesiacov. Ambrela vďaka nemu môže rozšíriť personál na prácu s agendou globálneho vzdelávania (GV)  a byť v aktuálne otvorenom procese tvorby Národnej stratégie GV ešte viac aktívna.

Ambrela sa ako facilitátor tvorby národnej stratégie aktívne podieľa na implementácii expertného know-how, prispieva strategickými odporúčaniami a spolupodieľa sa manažovaní expertnej organizačnej štruktúry. Po fáze tvorby NS bude Ambrela priebežne monitorovať implementáciu národnej stratégie v čase a iniciuje informačnú kampaň pre širokú verejnosť.

Samotné aktivity v oblasti advokácie, budovania kapacít a verejnej informovanosti (vrátane verejných eventov a online diskusií) budeme dopĺňať priebežne. Zatiaľ sme zrealizovali nasledujúce podujatia a stretnutia:

Týždeň globálneho vzdelávania (GEW)

Stretnutia s nórskym partnerom projektu EduGlobe s podporou ACF Slovakia

Aktívnu účasť pracovných skupín MŠVV SR k tvorbe Národnej stratégie GV

EduGlobe webinár o globálnom vzdelávaní v medzinárodnom kontexte

Online diskusiu o výchove a materstve v čase klimatickej núdze (Záznam tu)

Pozvánku do Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV)

Stretnutie ku konsolidácii Pracovnej skupiny Ambrely pre GV

K medzinárodnému dňu vzdelávania

Stretnutie k Akčn0mu plánu Ambrely pre globálne vzdelávanie na rok 2022

Prvé stretnutie PS GV v roku 2022

Stretnutie s vedením MZVaEZ SR a SAMRS k dotačným výzvam na rok 2022

Prieniky UNESCO a Ambrely v oblasti globálneho vzdelávania v SR

Konferencia k téme globálneho vzdelávania v príprave vyučujúcich v regióne V4

Súčasťou diskusie o kríze a vzdelávaní v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Policy Learning Forum o smerovaní globálneho vzdelávania

Na konferencii o globálnom vzdelávaní, adresujúcom konflikty a nerovnosti

Po dvoch dňoch medzinárodnej konferencie o globálnom vzdelávaní

Ku Dňu učiteľov a učiteliek na Slovensku i Ukrajine

Postrehy z medzinárodnej konferencie o globálnom vzdelávaní

K Deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050

Diskusia o politike a informovaní o vojne na našich školách

Pozrite si záznam z diskusie o politike v našich školských laviciach

Na aprílovom stretnutí PS GV

Orientačný seminár pre stážistky zo FSEV UK

Sme na Pan-Európskom kongrese ku globálnemu vzdelávaniu

Po Pan-európskom kongrese o globálnom vzdelávaní 

Diskusia: Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a zahraničná skúsenosť

Pozrite si záznam z diskusie o svetových edu-inšpiráciách

Po Letnej členskej schôdzi Ambrely

Po jesennom stretnutí k draftu Národnej stratégie GV SR

Chystáme diskusiu o vplyve krízy vládnutia na prácu mimovládok

Na jesenné stretnutie Pracovnej skupiny Ambrely pre GV

Záznam z diskusie o vplyve krízy vládnutia na prácu mimovládok

Po stretnutí Pracovnej skupiny Ambrely pre Globálne vzdelávanie (PS GV)

Už v novembri: Global education week (GEW)

Na Európsky kongres ku Globálnemu vzdelávaniu do roku 2030

Prijatá európska Deklarácia o globálnom vzdelávaní do roku 2050

Na diskusiu o dôležitosti klimatickej výchovy v čase globálnych kríz

Záznam z diskusie o klimatickej výchove a globálnom vzdelávaní

GEW2022: Webinár o globálnych výzvach pre mladých z Hlohovca

Na Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní

Vydali sme AidWatch – hodnotenie ODA SR občianskou spoločnosťou

Medzinárodné kolokvium o globálnom vzdelávaní úspešne za nami

Po koncoročnej Členskej schôdzi Ambrely

Na návšteve u prezidentky SR

Na stretnutí s ministrom zahraničia SR

Príprava kampane Všetci sa máme čo učiť

Na živú diskusiu o našej všímavosti a zvyšovaní solidarity

Prvé video ‚Nečakaná pomoc‘ kampane Všetci sa máme čo učiť

Po stretnutí Pracovnej skupiny Ambrely pre GV

Ambrela predstavuje päticu svojich vzdelávacích organizácií

Záznam našej diskusie o všímavosti a zvyšovaní solidarity s núdznymi

Na živú diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže

Video ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr

Záznam našej diskusie o aktivizme a deradikalizácii mládeže

Kampaň Ambrely ‚Všetci sa máme čo učiť‘ úspešne za nami

Na stretnutí expertov a expertiek na globálne vzdelávanie v Lisabone

Na náš odborný seminár: O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne

Po našom odbornom seminári k témam globálneho vzdelávania

 

 

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE