Kampane

Všetci sa máme čo učiť

pridané: 26. januára 2023

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ plánujeme spustiť vo februári 2023 osvetovú kampaň pre širokú verejnosť. V spolupráci s partnerskou agentúrou Ondruš studio pripravujeme dvojicu videí, ktoré budúsprevádzať podporné online diskusie a profily organizácií Ambrely, ktoré sa venujú oblasti globálneho vzdelávania v SR.

Kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ by nám mala ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia.

Poznámka: Kampaň je primárne financovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a kofinancované zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

 

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund
North South Centre
Visegradfund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
DEAR
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
UKB