Téma

Humanitárna pomoc

Podstatou humanitárnej pomoci je prejav solidarity s ľuďmi v núdzi prostredníctvom pomoci, podpory a záchranných operácií. Tie majú pomôcť ľuďom bez ohľadu na etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Pomoc smeruje predovšetkým k tým najzraniteľnejším obyvateľom postihnutých krajín, obetiam prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, pri stave nedostatku potravín alebo počas iných núdzových situácií.

Vyšla kniha ‚Ako zmerať ľudskosť‘ o pomoci slovenských mimovládok Ukrajine

pridané: 28. jún 2023 kategória: Správy

Po celý uplynulý rok naša platforma Ambrela zbierala na mesačnej báze dáta od svojich členov, týkajúce sa zberu a distribúcie […]

Zobraziť aktualitu

Osem zbierok pomoci núdznym po zničení Kachovskej priehrady

pridané: 14. jún 2023 kategória: Správy

Slovenské humanitárne organizácie, združené do platformy Ambrela, začali okamžite po prijatí správy o zničení Kachovskej priehrady s plánovaním a koordinovaním distribúcie humanitárnej […]

Zobraziť aktualitu

O vojne na Ukrajine ako výzve pre slovenský humanitárny sektor

pridané: 31. mar 2023 kategória: Správy

Humanitárna pomoc je prejavom solidarity a je životne dôležitá pre tých ľudí, ktorí zostanú uväznení v oblastiach zasiahnutých konfliktom a […]

Zobraziť aktualitu

Viacročný finančný rámec EÚ

pridané: 9. jan 2019 kategória: Správy

V máji 2018 uverejnila Európska únia prvý návrh budúceho viacročného finančného rámca EÚ (VFR) na roky 2021-2027. Návrh zahŕňa aj […]

Zobraziť aktualitu

Výročná správa Platformy MVRO za rok 2017

pridané: 7. jún 2018 kategória: Správy

Platforma MVRO by vám rada predstavila svoju Výročnú správu za rok 2017. V obsahu výročnej správy sa dozviete viac o: […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE