Článok

Vyšla kniha ‚Ako zmerať ľudskosť‘ o pomoci slovenských mimovládok Ukrajine

pridané: 28. júna 2023

Po celý uplynulý rok naša platforma Ambrela zbierala na mesačnej báze dáta od svojich členov, týkajúce sa zberu a distribúcie humanitárnej pomoci, prechádzajúcej cez Humanitárny koridor priamo na Ukrajinu. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zbieral podobné dáta o pomoci všetkých slovenských občianskych organizácií na slovensko-ukrajinských hraniciach a aj za hranicami Ukrajiny.

Odpovede, skúsenosti, poznatky a dôležité informácie umožnili tímu ÚSV ROS zhromaždiť komplexný obraz o úlohe, ktorú zohrávajú mimovládne neziskové organizácie pri riešení humanitárnej krízy na Ukrajine. Z týchto podkladov vznikla v uplynulých dňoch publikácia, ktorá nesie príznačný názov ‚Ako zmerať ľudskosť‚. Nájdete v nej dvadsaťpäť príbehov ľudskosti od rôznych organizácií (vrátane ôsmich členských a pozorovateľských organizácií Ambrely), ktoré predstavujú neoceniteľnú inšpiráciu pre našu každodennú prácu. Viac k stiahnutiu a čítaniu tu.

ÚSV ROS upriamuje vašu pozornosť aj na venovanie, ktoré sumarizuje celú myšlienku zberu dát a samotnú tvorbu publikácie: „Venované všetkým ľuďom a organizáciám, ktorí akokoľvek a komukoľvek v tejto vojne pomohli.“

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE