Čo je Platforma rozvojových organizácií – Ambrela?

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 32 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (16 riadnych členov a 16 pozorovateľov), ktoré sa venujú sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí.


Cieľom Ambrely je:

 • byť priamym účastníkom a aktérom v oblasti rozvojovej spolupráce a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a iných inštitúcií zameraných na trvalo udržateľný rozvoj v menej rozvinutých krajinách a/alebo na Slovensku,
 • prispievať k formovaniu povedomia ľudí v Slovenskej republike k solidarite a vzájomnej pomoci a tak prispieť k riešeniu problému chudoby, neslobody a humanitárnych kríz vo svete,
 • poskytovať svojim členom možnosti pre rozvoj a profesionálny rast.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela sa formovala postupne od roku 1998. V roku 2003 bola založená 15 zakladajúcimi členmi ako záujmové združenie právnických osôb a oficiálne zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave. V tom istom roku sa stala jedným zo zakladajúcich členov Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (CONCORD). V máji 2010 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MZV SR a PMVRO, ktoré uznalo združenie za oficiálneho partnera MZV SR pri pripomienkovaní a príprave kľúčových dokumentov týkajúcich sa rozvojovej politiky a rozvojovej spolupráce a definovalo všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.

Naše aktivity:

 1. zastupovanie spoločných záujmov členov Ambrely v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí,
 2. zabezpečovanie informačných tokov o aktuálnom vývoji rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí, a o možnostiach spolupráce členov Ambrely v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma aj v zahraničí,
 3. koordinovanie spoločných aktivít a projektov členov Ambrely,
 4. spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s ďalšími subjektmi v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí,
 5. aktívna spolupráca so zahraničnými subjektmi v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí,
 6. vzdelávanie členov a verejnosti, ovplyvňovanie verejnej mienky,
 7. publikačná a vydavateľská činnosť (tvorba štúdií).
 8. organizácia medzinárodnej konferencie Ambrela development forum (ADF) ako reakcie na aktuálne humanitárne výzvy v stredo-európskom regióne i mimo neho.

Stanovy

Stanovy Platformy mimovládnych rozvojových organizácií boli schválené Členskou schôdzou v roku 2003. Posledné zmeny (vrátane zmeny názvu na Platformu rozvojových organizácií – Ambrelu) boli schválené a zanesené v roku 2019. Stanovy si k nahliadnutiu môžete stiahnuť tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE