V médiách

Výber prezentácií kampaní a projektov Ambrely v médiách v podaní jej tímu:

Prídite na júnovú diskusiu o pomoci Ukrajine po eurovoľbách (TS, .týždeň, Euractiv, Prohuman, Kam do mesta, MediaAbout.Dev, jún 2024)

O dvoch rokoch vojny i pomoci Ukrajine – rozhovor (RTVS / Rádio Regina, marec 2024)

Commemoration event: Dva roky vojny – aftermovie (YouTube aftermovie, marec 2024)

Dva roky pomoci Ukrajine – rozhovor (Noviny o 12:00, TV JOJ, február 2024)

Za humanitárnu pomoc Ukrajine získali vo štvrtok ocenenie tri osobnosti (TASR / teraz.sk, HN online, Bleskovky, MO SR, február 2024)

Ocenené tri humanitárne osobnosti na podujatí k dvom rokom vojny na Ukrajine (TS, .týždeň, február 2024)

Platforma Ambrela pripomenie doterajšiu pomoc Slovenska Ukrajine (TASR / teraz.sk, Bleskovky, Bratislavský kraj, Pravda, február 2024)

Podujatie k dvom rokom vojny aj dvom rokom pomoci Ukrajine (TS, .týždeň, MediaAbout.Dev, Eurodirect, Europa.eu, február 2024)

Naše stopy: o projekte EduGlobe (ACF-Slovakia, december 2023)

Povojnová obnova Ukrajiny: o čom sa diskutovalo na medzinárodnej konferencii ADF (SME, Novyny, december 2023)

Pomoc Slovenska v zahraničí – rozhovor s D. Kabom z Ambrely (Dámsky klub RTVS, november 2023)

The ADF 2023 LIVE STREAM on Facebook and YouTube

Konference Ambrela Development Forum (MZV.cz, Europe direct, november 2023)

Konferencia Ambrela Development Forum 2023 reaguje na súčasné humanitárne výzvy (TS, TASR / Teraz.sk, Týždeň, EPALE, Bleskovky, Nový čas, Prohuman, MediaAbout.dev, november 2023)

Boli udelené štyri ocenenia za mimoriadny prínos pri šírení dobrého mena Slovenskej republiky a značky SlovakAid v zahraničí (MZVaEZ, SlovakAid, november 2023)

Ambrela Development Forum 2023 responds to the current humanitarian challenges (TS, ADF website, Prohuman, MediaAbout.Dev, CASE, FRRRSI RTVS, DERSI RTVS, november 2023)

Ambrela development forum 2023 – event (Facebook, LinkedIn, Capacity4Dev, CONCORD Europe, FORS, október 2023)

Vyšiel Prehľad Top 40 aktivít globálneho vzdelávania v SR (TS, EPALE, Prohuman, Fairtrade, SCKR, MediaAbout.dev, november 2023)

O dôležitosti práce humanitárnych organizácií – rozhovor (RTVS / Rádio Regina, október 2023)

WHD 2023: Vojna na Ukrajine nám ukazuje dôležitosť práce humanitárnych organizácií (TS, Týždeň, TASR / Teraz.sk, Zoznam, Prohuman, MediaAbout.dev, august 2023)

Pornografia chudoby. Čo to je (Denník N, júl 2023)

Slovenské humanitárne organizácie pomáhajú núdznym po zničení Kachovskej priehrady (TS, O médiách, Týždeň, Denník N, Prohuman, MediaAbout.Dev, jún 2023)

Do Sv. Jura na odborný seminár o budúcnosti občianskeho vzdelávania (TS, Prohuman, Kam do mesta, MediaAbout.dev, jún 2023)

Na V4 konferenciu o financovaní projektov zahraničnej pomoci (TS, Prohuman, Kam do mesta, MediaAbout.dev, máj 2023)

War in Ukraine and Slovak development cooperation in 2022 (Ročenka SFPA, apríl 2023)

Vojna na Ukrajine – výzva pre slovenský humanitárny sektor (Zahraničná politika, marec 2023)

Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže (Záznam diskusie: Facebook tu, Youtube tu, marec 2023)

O pokračovaní kampane, motivujúcej k aktívnemu globálnemu občianstvu – rozhovor (RTVS / Rádio Regina, Media about Development, február 2023)

Hosť Nory Gubkovej – Daniel Kaba (rozhovor) (RTVS / Rádio Slovensko, marec 2023)

Ambrela chystá podujatie k Roku vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo (SlovakAid, Prohuman, Kam do mesta, február 2023)

Prídite na diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže (TS, ProhumanKam do mestaOSFMedia about development, marec 2023)

Kampaň Ambrely pokračuje videom o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr (TS, TASR / Teraz.sk, Stratégie HNonline, MediaAbout.dev, Prohuaman, február 2023)

O začiatku kampane Ambrely k téme všímavosti, solidarity a globálneho vzdelávania – rozhovor (RTVS / Rádio Regina, Media about Development, február 2023)

Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi (Záznam diskusie: Facebook tu, Youtube tu, február 2023)

Pozrite si diskusiu o našej všímavosti a zvyšovaní solidarity s núdznymi (TS, ProhumanEPALE, Kam do mesta, Media about development, februára 2023)

Osvetová kampaň Ambrely štartuje videom o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi (TS, Prohuman, MediaAbout.dev, február 2023)

Zoznam zbierok pomoci obetiam ničivého zemetrasenia v Turecku a Sýrii (TS, Prohuman, .týždeň, Denník N, O médiách, február 2023)

Daniel KABA: Mali by sme sa naučiť menej prijímať a viac dávať – rozhovor (TASR.tv, január 2023)

Slovenské mimovládne organizácie doručili na Ukrajinu 5-tisíc ton humanitárnej pomoci (TS, TASR / Teraz.sk, Aktuality, Pravda, Zoznam.sk, Topky, december 2022)

O hodnotení zahraničnej pomoci SR občianskou spoločnosťou – rozhovor (RTVS / Rádio Regina, Media about Development, december 2022)

Slovensko dlhodobo nenapĺňa medzinárodný záväzok: Naposledy sa k nemu ani nepriblížilo (Cas.sk, december 2022)

Správa AidWatch: Kríza na Ukrajine naplno odhalila slabiny zahraničnej pomoci SR (TS, ProHuman, SCKR, TASR / Teraz.sk, november 2022)

Pozvánka na Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní (TS, ProHuman, EPALE, Media about Development, november 2022)

Prečo počúvať názory detí a mladých na klimatickú krízu (Záznam diskusie: Facebook tu a Youtube tu, November 2022)

Sledujte diskusiu o potrebe klimatickej výchovy a vzdelávania v čase svetových kríz (TS, MediaAbout.DevKam do mestaProhuman, November 2022)

Pomoci Ukrajine sa vybíjajú baterky – reportáž (Večerné Správy RTVS, október 2022)

Ako vplýva kríza vládnutia na advokačnú prácu občianskych organizácií (Záznam diskusie: Facebook tu a YouTube tu, september 2022)

Sledujte diskusiu o vplyve krízy vládnutia na advokačnú prácu mimovládok (TS, Kam do mesta, MediaAbout.dev, ProHuman, september 2022)

Slovensko vypravilo od začiatku vojny na Ukrajinu takmer 200 kamiónov humanitárnej pomoci, išlo o lieky či potraviny (TS, SITA / Webnoviny, Pozri.sk, Košice dnes, Týždeň, august 2022)

Za pol roka trvania vojny prepravili slovenské mimovládky na Ukrajinu 4-tisíc ton humanitárnej pomoci (Denník N, august 2022)

Mimovládky prepravili na Ukrajinu skoro 4000 ton humanitárnej pomoci (TS, TASR / Teraz.sk, Aktuality, SME, Cas.sk, Pravda, august 2022)

Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou‘ (Záznam Youtube tu a Facebook tu, jún 2022) 

Pozvánka na Online diskusiu: Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou (TS, ProHuman, MediaAbout.dev, Kam do mesta, EPALE, SAVIO, jún 2022)

Vojna na Ukrajine – Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy (Záznam Youtube tu a Facebook tu, jún 2022)

Ambrela prináša online diskusiu: Vojna na Ukrajine – Ako plniť Globálne ciele (SDGs) v čase humanitárnej krízy (TS, Tváře migrace, ProHuman, Kam do mesta, EPALE, MediaAbout.dev, jún 2022)

Ambrela – CONCORD Member of the Month (CONCORD newsletter, jún 2022)

Viac lokálnych aktérov i peňazí – humanitárnu pomoc čakajú zmeny (Zahraničná politika, jún 2022)

Rozvojová pomoc sa posúva na vyššiu úroveň vďaka inováciám (Zahraničná politika, jún 2022)

D. KABA: Slovensko by malo byť v oblasti rozvojovej pomoci ambicióznejšie – rozhovor (TASR.tv, máj 2022)

Ambrela Development forum (ADF) 2022 – afterMovie (Youtube, máj 2022)

ADF interview with Tanya Cox from CONCORD Europe (Youtube, máj-jún 2022)

ADF interview with Michael KÖHLER from DG ECHO (Youtube, máj-jún 2022)

Ingrid Brocková na Ambrela rozvojovom fóre: Slovenská občianska spoločnosť zohráva dôležitú úlohu pri implementácii rozvojovej politiky (TASR, MZV.sk, SAVIO, máj 2022)

ADF Panel 3: New paradigms & old ways: CEE ODA in the Eastern partnership & the role of CSOs – video (YouTube & Facebook, máj 2022)

ADF Panel 2: Innovations in Development cooperation and Humanitarian aid – video (YouTube & Facebook, máj 2022)

ADF Panel 1: Future Prospects of the European Humanitarian System and the Architecture of ODA – video (YouTube & Facebook, máj 2022)

Ambrela Development Forum (ADF): Opening remarks & Keynotes – video (YouTube & Facebook, máj 2022)

V Bratislave sa bude konať medzinárodná konferencia: Cieľom je vyriešiť humanitárnu krízu spôsobenú vojnou na Ukrajine (TS, Zoznam.sk, Cas.sk, Teraz.sk / TASR, mája 2022)

O konferencii Ambrela development forum, reagujúcej na humanitárnu krízu na Ukrajine – rozhovor (RTVS / Rádio Regina, Media about Development, máj 2022)

Mimovládne organizácie prepravili na Ukrajinu vyše 700 ton pomoci (TS, TASR / Teraz.skTýždeňInfo.skSME, Denník N, O médiách, ProHuman, MediaAbout.dev, máj 2022)

Pozvánka na konferenciu Ambrela development forum (TS, uLib web a print, Tváře migrace, ProHuman, SlovakAid, máj 2022)

Vyšla prípadová štúdia o iniciatíve ‘Spolu pre Etiópiu‘, v ktorej pomáhali aj darcovia charity (časopis Charita, máj 2022)

Ambrela development forum – invitation to the international conference (TS, GCAP, CONCORD, SLOGA, EPALE, Capacity4Dev, MediaAbout.dev, ADF, DEAR, apríl-máj 2022)

Materiál pre médiá o projekte Globálne ciele a migrácia (TS, ProHuman, MediaAbout.dev, apríl 2022)

Materiál pre školy o migrácii z dielne Ambrela (TS, UNESCO.sk web, Prohuman, MediaAbout.dev, apríl 2022)

Záznam z diskusie: Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc (Facebook Live a YouTube, apríl 2022)

Pozvánka na diskusiu: Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc (TS, Kam do mesta, Prohuman, ZEK, apríl 2022)

Slovak development cooperation in 2021 (YearBook of SFPA / Slovakia’s foreign policy 2021, apríl 2022)

Neprestaňme pomáhať – rozhovor o pomoci Ambrely Ukrajine (magazín EVA, apríl 2022)

EPALE story from Slovakia (EPALE community storyBook, apríl 2022)

Mimovládne organizácie zo SR prepravili na Ukrajinu cez 700 ton pomoci (TS, TASR / Teraz.sk, Aktuality, Postoj, TA3, Nový čas, Pluska, Denník Štandard, Denník N, apríl 2022)

EPALE Discussion – Education and crisis. Echoes of Ukraine (Youtube, Facebook, marec 2022)

Education and crisis. Echoes of Ukraine (EPALE diskusia, EPALE web, marec 2022)

O pomoci slovenských mimovládok ľuďom na úteku z Ukrajiny (RTVS – Rádio Regina a MediaAbout.dev, magazín EVA, marec 2022)

Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku (Záznam z diskusie, Youtube a Facebook, marec 2022)

Pozrite si diskusiu Ambrely: Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku (TS, Kam do mestaProhuman, EPALE, marec 2022)

New study on Awareness and Fundraising Campaign ‚Together for Ethiopia‘ (GCAP.global, Capacity4Dev, marec 2022)

Vyšla prípadová štúdia o kampani ‘Spolu pre Etiópiu‘ a pomoci slovenských mimovládok v regióne Tigraj (TS, TvareMigrace.cz, Prohuman, marec 2022)

On Motivations and Contributions of Development Organisations to Meeting SDGs through International Volunteering (GCAP.global, marec 2022)

On Challenges of Slovak nonprofits in Providing Humanitarian Aid in the Middle East Region (GCAP.global, marec 2022)

Stretnutie so zástupcami Ambrela o globálnom vzdelávaní (UNESCO.sk web, február 2022)

Ako sa aktívne zapojiť do humanitárnych aktivít pomoci Ukrajine (ProHuman, Dobrovolnictvo.sk, Denník N, február 2022)

Ambrela: Vláda by mala zvážiť účasť mimovládok na humanitárnej pomoci (TS, TASR – Teraz.sk, Aktuality, O médiách, február 2022)

Výzva Spoločne pre Ukrajinu a kampaň Kto pomôže Ukrajine (TS, Donio.sk, ProHuman, február 2022)

Kde môžete prispieť na pomoc Ukrajine: mimovládky zbierajú peniaze na pitnú vodu, lieky či pomoc deťom (Denník N, Aktuality, február 2022)

Vyšla správa o napĺňaní Globálnych cieľov a migrácii v EÚ (Prohuman, február 2022)

Vyšla slovenská štúdia o medzinárodnom rozvojovom dobrovoľníctve a jeho príspevku ku Globálnym cieľom (TS, ProHumanDobrovolnictvo.sk, február 2022)

On Development and humanitarian activities of the Slovak Republic in the Middle East in response to the Syrian crisis (GCAP.global, február 2022)

Aké príbehy z post-konfliktných krajín prinášať slovenskej verejnosti (Facebook Live, december 2021)

Pozrite si diskusiu o pokrývaní príbehov z post-konfliktných krajín v slovenských médiách (TS, Prohuman, Kam do mesta, december 2021)

On Motivations and Contributions of Development Organisations to Meeting SDGs through International Volunteering (Capacity4Dev, december 2021)

Transformácia ľudí všetkých vekových skupín a etnického pôvodu na kritických konzumentov médií (EPALE Slovensko, december 2021)

O globálnych výzvach pre študentov a študentky v Trnave (GymHolleho web, december 2021)

Studie Ambrely se zabývá výzvami slovenských nevládních organizací při poskytování humanitární pomoci v oblasti Blízkého východu (Tváře migrace, december 2021)

Mezinárodní den dobrovolníků: Nový policy paper od slovenské organizace Ambrela (Tváře migrace, december 2021)

On Challenges of Slovak nonprofits in Providing Humanitarian Aid in the Middle East Region (Capacity4dev, december 2021)

On Development and humanitarian activities of the Slovak Republic in the Middle East in response to the Syrian crisis (Capacity4dev, december 2021)

O novinárskej ceste Ambrely na Ukrajinu – rozhovor (Rádio Lumen, november 2021)

Hrozí Európe ďalšia migračná kríza? – diskusia (Café Európa, november 2021)

Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze (Facebook Live, november 2021)

Pozrite si diskusiu o materstve a výchove v stave klimatickej núdze (TS, Kam do mesta, ProHuman, november 2021)

Boba Markovic Baluchova: transforming people of all ages and ethnic backgrounds into critical media consumers (EPALE, november 2021)

Platforma Ambrela: SR stagnuje v prispievaní na rozvojovú spoluprácu (Teraz.sk, november 2021)

The Slovak Republic is stagnating in its contribution to development cooperation (Fox News, november 2021)

Solidarita vs politika: zahraničná pomoc SR v roku pandémie (Facebook Live, november 2021)

Pozvánka: Solidarita vs politika: zahraničná pomoc SR v roku pandémie (TS, Kam do mesta, Prohuman, november 2021)

V hybridnej vojne je občas ťažko vidieť, kto sú naši (Podcas V redakcii Denníka N, november 2021)

TÝŽDEŇ OSN NA SLOVENSKU: v stredu 27. októbra sme diskutovali o dobrovoľníctve, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci (SlovakAid web, november 2021)

S čím zápasí Libanon rok po výbuchu (Katolícke noviny, print / online, november 2021)

Vo svete pomáhame málo a nekoncepčne (komentár D. Kabu) (Denník SME – online tu / print tu, október 2021)

Týždeň OSN na Slovensku – o medzinárodnom dobrovoľníctve, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci (SAMRS youtube, október 2021)

Ako Slovensko pomáha slabším krajinám (podcast Svet medzi riadkami, SME – k vypočutiu tu / v prečítaniu tu, október 2021)

Slovenská pomoc núdznym vo svete nás stojí toľko, čo výstavba 1 km rýchlostnej cesty (Prohuman, október 2021)

Bieloruská „mission impossible“. Ako jeden z posledných ušiel pred Lukašenkom a neverí, že sa tak skoro vráti (reportáž z Kyjeva) (Denník N, online tu / print tu, október 2021)

Posledná zastávka pred vojnou. Ako žijú Ukrajinci vedľa frontovej línie (reportáž z Donbasu) (Denník N, online tu / print tu, október 2021)

Vydali sme správu AidWatch – hodnotenie systému ODA SR za rok 2020 (TS, Denník N, Prohuman, TASR, SME, október 2021)

Skoncujme s rýchlou módou, obliekajme sa férovo (Katolícke noviny, print / online, september 2021)

Stanovisko slovenských rozvojových mimovládok k situácii v Afganistane (Prohuman, august 2021)

Rozhovor týždňa: s Milanom Zbořilom o Libanone (Rádio Lumen, august 2021)

Libanon sa potápa. Reportáž z krajiny rok po výbuchu v prístave (SME online / PDF, august 2021)

Od výbuchu má traumu aj moja mačka. Predstavte si, ako to vplýva na deti – Rozhovor so zástupkyňou UNICEF (SMEonline / PDF, august 2021)

Keď som sa vrátil zo zásahu v bejrútskom prístave, plakal som – rozhovor so slovensko-libanonským záchranárom (SMEonline / PDF, august 2021)

Varovanie z Libanonu: korupciu sa nedá zakrývať donekonečna – komentár Matúša Krčmárika (SME online / PDF, august 2021)

Koľko toho môže Libanon ešte zniesť, kým úplne nevybuchne? (reportáž z Bejrútu rok po explózii v prístave) (Denník N, k prečítaniu na webe tu, tu ako PDF, august 2021)

Mizéria v mizérii. V kolabujúcom Libanone sa prehlbuje ďalšia kríza – utečenecká (Denník N, k prečítaniu na webe tu, tu ako PDF, august 2021)

Někteří politici o hrozbě výbuchu v bejrútském přístavu věděli a nic nedělali. Libanon se rok po explozi zmítá v humanitární krizi (Hospodářské noviny, k prečítaniu na webe tu, tu ako PDF, august 2021)

Dobré ráno: Macron sľúbil po výbuchu pomoc Libanonu. Prerátal sa (podcast Denníka SME, august 2021)

M. Tóda: Rok po výbuchu je v Bejrúte cítiť úpadok všade (Podcast V redakcii Denníka N, august 2021)

Proč je Libanon rok po výbuchu ztracenou zemí (Podcast Ranný brífing HN ČR, júl 2021)

Rozvojová pomoc SR je málo solidárna, tvrdí mimovládny sektor (TS, TASR – Teraz.sk, ProHuman, RTVSRádiožurnál, júl 2021)

Technology has enabled and amplified an infodemic (About the work of CSP alumna Dr. Boba M. Baluchova, Community solutions program, july 2021)

Ako Slovensko pomáha riešiť a zmierniť dôsledky Sýrskej krízy vo svete (Facebook stream, jún 2021)

Online diskusia o riešení Sýrskej krízy slovenskými humanitárnymi projektmi (TS, Kam do mestaProhuman, jún 2021)

Regionálne konzultácie štátov 1. a 2. regionálnej skupiny UNESCO (EPALE, máj 2021)

Uskutoční sa online diskusia o posilňovaní zelených kompetencií globálnym vzdelávaním (EPALE, máj 2021)

Ako môže Slovensko svojimi aktivitami zmierniť konflikt na Ukrajine (Facebook stream, apríl 2021)

SR pošle takmer 100.000 eur na humanitárnu pomoc pre ľudí v Etiópii (TS, TASR / Teraz.sk, apríl 2021)

EU ODA up, but far from levels promised and needed amid international crises (Web CONCORD Europe, apríl 2021)

Objem oficiálnej rozvojovej pomoci vzrástol celosvetovo (i v SR), no na riešenie globálnych kríz to stále nestačí (TS, Prohuman, Topky, apríl 2021)

Monitorovacia správa Ambrely o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (TS, Prohuman, apríl 2021)

Pomoc ľuďom postihnutých vojnou v Etiópii (TV Bratislava, apríl 2021)

Monitorovací zpráva Ambrely o naplňování Agendy 2030 a řešení migrace na Slovensku (Web Diakonie, apríl 2021)

Případová studie od slovenské Ambrely o příkladech humanitární pomoci v Libanonu (Web Diakonie, apríl 2021)

Studie od slovenské organizace Ambrela o deficitu řízení migrace (Web Diakonie ČCE, apríl 2021)

Případová studie slovenské organizace Ambrela o dobrovolnictví v oblastech postižených migrací (Web Diakonie ČCE, apríl 2021)

Publikace od partnerské organizace Ambrela o propojení rozvojové spolupráce a migrace (Web Diakonie ČCE, apríl 2021)

Hosť nedeľného Dobrého rána: Daniel Fiala z Dobrej noviny o zbierke Spolu pre Etiópiu (Rádio Slovensko RTVS, apríl 2021)

Dokument o riadení migrácie (Web Európskej migračnej siete, apríl 2021)

Monitoring report on Agenda 2030 implementation and migration management in Slovakia (2015 – 2019) (Capacity4Dev, apríl 2021)

Záznam diskusie: Ako môže Slovensko pomôcť etiópskemu ľudu počas vojny v regióne Tigraj (Facebook stream, apríl 2021)

Alleviation of Refugee Crisis in Lebanon through Humanitarian Aid Projects of Slovak Development Organizations in the Era of Covid-19 Pandemic (CSWHI – Clinical Social Work and Health Intervention, apríl 2021)

O predsudkoch k migrantom a migrácii s Danielom Kabom (TV Bratislava, marec 2021)

Insufficiencies in Migration Management – and the Consequences it Entails (Capacity4Dev, marec 2021)

Zabili nám blízkych, milióny ľudí trpia, nevieme spať. Etiópčania vysvetľujú, čo sa deje v Tigraji (Denník N, marec 2021)

Spolu pre Etiópiu – reportáž (TV Lux, marec 2021)

Etiópia – africká krajina s obrovskou humanitárnou krízou (RTVS / Rádio Slovensko, marec 2021)

O iniciatíve Spolu pre Etiópiu (Rádio Expres, Rádio Lumen, marec 2021)

Iniciatíva Spolu pre Etiópiu vyzýva na urgentnú pomoc obetiam vojny (TS, TASR / Teraz.sk, Prohuman, TK KBS, Postoj, Katolícke noviny, RTVS, marec 2021)

Ako môže Slovensko pomôcť etiópskemu ľudu počas vojny v regióne Tigraj (pozvánka na online diskusiu) (TS, Prohuman, Kam do mesta, marec 2021)

Novinárka Boba M. Baluchová: Vláda Nového Zélandu nezľahčuje hrozbu nákazy, ani nehľadá za každú cenu vinníkov (ROZHOVOR) (StartitUp, marec 2021)

Srdce Európy: o kampani Tváre migrácie – rozhovor s M. Zbořilom (Rádio Lumen, február 2021)

Hostkou Nočnej pyramídy: Boba Markovič Baluchová z Ambrely (RTVS / Rádio Slovensko, február 2021)

Záznam diskusie: Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne (Facebook stream, február 2021)

Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne (TS, Kam do mesta, február 2021)

Ambrela prináša diskusiu: Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne 25. februára (ProhumanUčiteľské noviny, február 2021)

Recognising faces of migration – rozhovor s D. Kabom (RSI – Radio international Slovakia, február 2021)

Záznam diskusie: Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete (Facebook stream, február 2021)

Ďalšie video z kampane Tváre migrácie otvára diskusiu o rasizme v slovenskom futbale (TS, Prohuman, február 2021)

Video z kampane Tváre migrácie otvára diskusiu o rasizme vo futbale (TASR / Teraz.sk, február 2021)

New Ambrela’s video opens a discussion on racism in football (TS, Capacity4dev & GCAP.global, február 2021)

O videách kampane Tváre migrácie, otvárajúcich diskusiu o tolerancii na Slovensku (RTVS / Rádio Regina, Media about development, február 2021)

Další video z kampaně Tváře migrace otevírá debatu o rasismu ve slovenském fotbale (Tváře migrace, február 2021)

Faces of migration: Tolerance is fair play (Youtube, február 2021)

Tváre migrácie: Tolerancia je fair play (Youtube, február 2021)

Il razzismo nel calcio, video di Volti delle Migrazioni (Focsiv.it, február 2021)

Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete (TS, Kam do mesta, február 2021)

Záznam diskusie: Úspechy a prekážky vzdelávania o rozmanitosti (Facebook stream, február 2021)

Online diskusia o úspechoch a prekážkach vzdelávania o rozmanitosti (Epale, február 2021)

Pozvánka na diskusiu : Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete (TS, Prohuman, február 2021)

Platforma Ambrela cez sériu videí priblíži tému migrácie a rozvoja (TASR / Teraz.sk, február 2021)

Faces of migration: Diversity tastes – video (Youtube, február 2021)

Tváre migrácie: Rozmanitosť nám je pochuti – video (Youtube, február 2021)

Ambrela’s video shows how different cultures can bring some spice to our lives (TS, Capacity4dev & GCAP.global, február 2021)

První ze dvou videií od partnerské organizace Ambrely o rozmanitosti chutí a lidí (Tváře migrace, február 2021)

Come le diverse culture possono portare un po’ di pepe alle nostre vite (Focsiv.it, február 2021)

Ambrela v aktuálnej kampani od agentúry ČOSI ukazuje, že rozmanitosť nám je pochuti (MediaHub.sk, február 2021)

Pozrite si diskusiu Ambrely o úspechoch a prekážkach vzdelávania o rozmanitosti (TS, Prohuman, február 2021)

Kampaň Ambrely štartuje videom o prínose rozmanitosti chutí a ľudí (TS, Prohuman, február 2021)

Analysis of challenges in International voluntary service in the COVID-19 era on example of Slovak development volunteer projects (Acta missiologica, december 2020)

OpenLab: Inšpirujeme študentov, aby boli proaktívni (Forbes, november 2020)

O potrebe mediálnej a informačnej gramotnosti v čase pandémie (RTVS / SRo – Rádio Regina, november 2020)

Vitajte v postapokalyptickom svete (TS, Denník N, Denník SME, október 2020)

Publikácia o pomoci Slovenska Libanonu (časopis Charita, september 2020)

Ako vstáva z najväčšej biedy miliónový slum Kibera? (Hospodárske noviny, september 2020)

O pomoci členov Ambrely obyvateľstvu Libanonu po výbuchu v Bejrúte (RTVS / SRo – Rádio Regina, august 2020)

Spasiteľský komplex: Keď sa pomoc zamieňa s pornografiou chudoby (Jádu, august 2020)

Doma je doma: Ivana Uličná (rozhovor o práci v rozvojovom sektore) (RTVS / SRo, august 2020)

Ako možno pomôcť obyvateľstvu Libanonu po tragickom výbuchu v Bejrúte (Media about Development, august 2020)

Development Cooperation and its Impact on Migration Flows (Capacity4Dev, august 2020)

Activities of Slovak Development Volunteers in Places Affected by Migration (Capacity4Dev, august 2020)

Examples of Humanitarian Aid Projects of Slovak Organisations in Lebanon (Capacity4Dev, august 2020)

Prípadová štúdia: humanitárna pomoc v Libanone (Charita.sk, august 2020)

Rýchla móda musí podľa predstaviteľov rozvojových organizácií skončiť (TS, Teraz.sk / TASR, august 2020)

Lacné oblečenie prináša utrpenie a znečistenie, odkazujú predstavitelia rozvojových organizácií (Hospodárske noviny, august 2020)

Taká tu ešte nebola: Otvorená vojna v slovenskom šoubiznise – hádky pre akcie a módne značky (Diva.Aktuality, august 2020)

Publikácia Ambrely o textilnom a odevnom priemysle radí, ako skoncovať s rýchlou módou (ProHuman, august 2020)

Slovak ‘Faces of migration‘ as inspiring Ambassadors of change (TS, Prohuman.sk a Media about Development, august 2020)

O štúdii, prepájajúcej dobrovoľníctvo s migráciou (RTVS / SRo – Rádio Regina, august 2020)

Zbierka na pomoc obyvateľstvu Libanonu po tragickom výbuchu v Bejrúte (TS, O médiách, august 2020)

Organizácie Ambrely vyhlásili zbierky na pomoc obyvateľstvu Libanonu po tragickom výbuchu v Bejrúte (Prohuman, august 2020)

Zbierky na pomoc Libanonu vyhlásili viaceré slovenské organizácie (TASR / Teraz.sk a Pravda.sk, august 2020)

Számos szlovákiai szervezet siet a libanoni emberek segítségére (TASR, Bumm.sk, Új szó, august 2020)

ŠTÚDIA: Slovo migrant ľudia používajú ako nadávku (TS, TASR / Teraz.sk, august 2020)

Slovo migrant ľudia používajú ako nadávku (Skolske.sk, august 2020)

Ambrela v novej štúdii opisuje, ako dobrovoľníčiť v oblastiach, ovplyvnených migráciou (Prohuman.sk, august 2020)

Predstaviť štúdiu o slovenskom rozvojovom dobrovoľníctve v oblastiach, ovplyvnených migráciou (Media about Development, august 2020)

V Libanone zažila revolúciu aj korona krízu (Katolícke noviny, print a online, júl 2020)

Ambrela: Na vnútorne presídlené osoby by sa nemalo zabudnúť (TASR / Teraz.sk, jún 2020)

Od vzniku Slovenskej republiky prešlo azylovým procesom takmer šesťdesiattisíc migrantov (SITA / Finreport.sk, jún 2020)

Mikulec: Azylovým procesom na Slovensku prešlo takmer 60-tisíc ľudí (Denník SME, jún 2020)

Týždeň utečenectva: Nezabudnúť na vnútorne presídlené osoby ani počas korona-krízy (TS, Prohuman, jún 2020)

Krutá minulosť v nich stále žije (Katolícke noviny, print a online, jún 2020)

Viac ako len tréning karantény (o medzinárodnom dobrovoľníctve) (Jádu, jún 2020)

Pripomeňme si Deň Afriky pozitívnymi príkladmi z terénu od členov Ambrely (TS, Prohuman, máj 2020)

Dobrovoľníctvo v Libanone: Jesenné protesty v Bejrúte ako tréning na jarnú koronténu (Prohuman, máj 2020)

Dobrovoľníctvom v Turecku napomôcť vzdelávaniu sýrskych utečencov a utečeniek. Nielen počas korona-krízy (Prohuman, máj 2020)

Dobrovoľnícky pobyt v Libanone predčasne ukončila korona-kríza (Rozhovor s Annou Hruboňovou) (MediaAboutDev, máj 2020)

V multikultúrnej tureckej metropole život stíchol, no nezastal (Rozhovor s dobrovoľníkom Martinom Pavelkom) (MediaAboutDev, máj 2020)

Ambrela očakáva od ministra školstva konštruktívnu spoluprácu v oblasti globálneho vzdelávania (Prohuman, apríl 2020)

Ambrela očakáva od B. Gröhlinga spoluprácu v oblasti globálneho vzdelávania (TS, TASR, Skolske.sk, apríl 2020)

Ambrela analyzuje Programové vyhlásenie vlády SR z hľadiska rozvojovej spolupráce (Prohuman, apríl 2020)

Platforma Ambrela oceňuje ochranu ľudských práv (TS, TASR / Teraz.sk, apríl 2020)

Brocková diskutovala s mimovládkami o možnostiach využitia SlovakAid (TASR / Teraz.sk, apríl 2020)

Neziskový sektor je najvýznamnejším aktérom rozvojovej spolupráce SR (web MZVaEZ SR, apríl 2020)

O reakcii organizácií Ambrely na koronavírus (rozhovor) (Rádio Regina, marec 2020)

Koronavírus a aktivity členských organizácií strešnej Ambrely (Prohuman, marec 2020)

Organizácie platformy Ambrela sa zmobilizovali, aby poskytli pomoc (TS, TASR / Teraz.sk, marec 2020)

KORONAVÍRUS: Platforma rozvojových organizácií chce podporiť snahu zabrániť šíreniu nákazy (Topky, marec 2020)

O kampani Tváre migrácie (rozhovor) (Rádio Regina, marec 2020)

Slovenka z Nového Zélandu: Ľudskosť ešte nevymizla, premiérka namiesto svadby zachraňuje krajinu (rozhovor o koronavíruse) (.týždeň, marec 2020)

Slovenská Ambrela – súčasťou medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a migrácia’ (Prohuman, február 2020)

Aké sú globálne ciele vo vzťahu k migrácii? (Mimovládky.sk, február 2020)

Mimovládky vyčítajú televíziám nedostatočné reagovanie na útoky od politikov (Denník N, február 2020)

Mimovládky reagujú na útoky kotlebovcov a ďalších politikov v predvolebných debatách (O médiách, február 2020)

Kampaň Ambrely ‚Tváre migrácie‘ chce zmeniť súčasné názory na migráciu (TS, TASR / Teraz.sk, február 2020)

Diskusia odborníkov o rozvojovej pomoci a jej nedostatkoch (diskusia so zástupcami Ambrely) (Rádio Lumen, január 2020)

Humanitárna pomoc Slovákov (diskusia so zástupcami Ambrely) (Televízia TA3, január 2020)

Predstaviť Tváre migrácie a ich životy slovenskej verejnosti (Media about Development, december 2019)

V Kunsthalle sa v pondelok konal záverečný ceremoniál Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019 (Kosice.sk, december 2019)

Dynamika rozvojovej spolupráce si vyžaduje spoluprácu verejnej správy aj súkromného a neziskového sektora (TASR, december 2019)

NGO leadership workshop (Slovakia, 2019) – aftermovie (Ambrela youtube, november 2019)

Videla som projekty, ktoré miestnym ženám prinavrátili dôstojnosť tým, že sa v dedine postavil vodovod a záchod (Apríl magazín, november 2019)

Žije na Novom Zélande, pracuje pre desiatky mimovládnych organizácií na Slovensku (Rádio Expres, november 2019)

Čo spája Celeste a Nadáciu Integra? (ku kampani No nekúp to!) (integra.sk, november 2019)

Ambrela – pod novým názvom ešte viac zviditeľňovať globálne témy a rozvojovú problematiku (Európske noviny, október 2019)

FTRNW Tuesdays VOL. 33 – Spoločenský dopad – ako ho škálovať? (FTRNW, október 2019)

M. Lajčák prijal členov Platformy rozvojových organizácií – Ambrely (MZV.sk, október 2019)

Lajčák Receives Members of the Platform of Development Organizations – Ambrela (MZV.sk, október 2019)

Minister Lajčák prijal členov Platformy rozvojových organizácií (RTVS, október 2019)

Po 16 rokoch zmenila Platforma mimovládnych organizácii názov (TS, TASR / Teraz.sk, október 2019)

Strešná organizácia rozvojových mimovládok predstavuje s novým názvom Ambrela i záväzky smerom ku znižovaniu chudoby – vo svete i doma (Prohuman, október 2019)

Získajte grant od Ambrely na váš inovatívny vzdelávací projekt (Prohuman, október 2019)

Why Partnerships are Important for GCE (interview with Jakub Zaludko) (Bridge 47, október 2019)

Aké máme na Slovensku humanitárne organizácie? (HNonline, august 2019)

Ako prebieha výber pracovníkov do terénu? (HNonline, august 2019)

Kto sú najčastejší prispievatelia? (HNonline, august 2019)

Mimovládky kritizujú správu ministerstva o rozvojovej pomoci (TS, Denník SME, júl 2019)

Podujatie NGO Leadership workshop sa tento rok uskutoční v Bratislave (TS, Dobré noviny, júl 2019)

Mimovládky kritizujú, ako sa ministerstvo zahraničných vecí postavilo k hodnoteniu slovenskej rozvojovej pomoci (Denník N, júl 2019)

Je ekológia len pre bohatých? Každý si dokáže vybrať, v čom by mohol pomôcť (rozhovor s I. Uličnou) (Aktuality, júl 2019)

Vďaka ‘NGO Leadership workshop’-u posilní svoje interné kapacity občianska spoločnosť nielen na Slovensku (Media about Development, júl 2019)

Veronika Cifrová Ostrihoňová nosila mesiac pár kúskov oblečenia. Ako túto výzvu zvládla? (o kampani No nekúp to!) (Noizz / Aktuality, júl 2019)

Rozvojová pomoc sa bude navyšovať pomalšie (RTVS, júl 2019)

Celeste Buckingham: Sme spoluzodpovední za život tých, ktorí pre nás vyrábajú (o kampani No nekúp to!) (HNonline, jún 2019)

Kampaň No nekúp to! podporili známe osobnosti (Stratégie HNonline, jún 2019)

Ostrihoňová, Buckingham a ďalší vyzývajú v kampani na nakupovanie s rozumom (TS, Medialne.etrend.sk, jún 2019)

Kampaň No nekúp to! odštartovala mesiac bez zbytočných plastov (Zoznam.sk, jún 2019)

Pridajte sa k mesačnej výzve No nekúp to! (Mimovladky.sk, jún 2019)

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE