Téma

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta. Globálne vzdelávanie poskytuje priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana.

Pozývame na online policy diskusiu k téme posilňovania zelených kompetencií globálnym vzdelávaním

pridané: 8. mája 2021 kategória: Podujatia Správy

Pozývame vás 12. mája na online policy diskusiu s názvom ‚Ako môže globálne vzdelávanie posilniť naše zelené kompetencie s cieľom […]

Zobraziť aktualitu

Diskutovali sme o kompetenciách pre udržateľnosť

pridané: 13. apr 2021 kategória: Podujatia Správy

Náš kolega, Jakub Žaludko, sa ako expert za sieť Bridge 47 zúčastnil policy workshopu Joint Research Center (JRC) a DG Education […]

Zobraziť aktualitu

Prihláste sa na aprílový workshop o zmysluplných partnerstvách vo vzdelávaní

pridané: 26. mar 2021 kategória: Podujatia Správy

V rámci projektu Bridge 47, ktorého súčasťou je aj naša slovenská platforma Ambrela, pre vás máme v ponuke na prvú polovicu apríla […]

Zobraziť aktualitu

Expertné stretnutie v oblasti globálneho vzdelávania pod záštitou North-South Centre Rady Európy

pridané: 25. mar 2021 kategória: Podujatia Správy

V strede marca slovenská platforma Ambrela pod záštitou North-South Centre Rady Európy zorganizovala expertné stretnutie v oblasti globálneho vzdelávania. Okrem partnerov z krajín […]

Zobraziť aktualitu

Pripomienkovali sme Národnú stratégiu celoživotného vzdelávania

pridané: 23. mar 2021 kategória: Správy

Ambrela v uplynulých dňoch pripomienkovala Národnú stratégiu celoživotného vzdelávania, ktorá sa aktuálne tvorí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. V rámci celoživotného […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny