História

2022

 • Prvá polovica roka sa ponesie v znamení prípravy medzinárodnej konferencie z dielne Ambrely v spolupráci s MZVaEZ SR pod pracovným názvom Rozvojové fórum, ktoré vyvrcholí realizáciou eventu v druhej polovici mája 2022 s podporou EÚ a SR cez SlovakAid.
 • Budeme tiež uzatvárať dva veľké európske projekty v rámci subgrantovej schémy EURODAD a programu DEAR. Odštartujeme nový projekt na budovanie kapacít národných platforiem krajín V4 s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. A zrealizujeme ďalšie aktivity (vrátane online diskusií, osvetovej kampane a stretnutí pracovných skupín k príprave a realizácii Národnej stratégii Globálneho vzdelávania v SR) v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia.
 • Nebudú chýbať ani naše dôležité advokačné aktivity na úrovni SR a EÚ, vzdelávacie podujatia v rámci budovania kapacít zástupcov a zástupkýň našich členov a pozorovateľov, ako aj mediálne výstupy a osvetové kampane v rámci verejnej informovanosti.

2021

 • V januári sme pracovali na akčných plánoch a advokačnej stratégii Ambrely, ktoré boli následne odsúhlasené na stretnutiach jednotlivých pracovných skupín.
 • Vo februári sme zrealizovali masívnu osvetovú kampaň Tváre migrácie v rámci projektu Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR. Šlo primárne o zverejnenie dvoch videí na tému rozmanitosti chutí a tolerancie v športe, ktoré boli podporené troma tematickými online diskusiami na tému vzdelávania o rozmanitosti, práce humanitárnych a rozvojových organizácií v nízkopríjmových krajinách, postihnutých humanitárnou krízou a nútenou migráciou, ako aj témy komunikácie citlivých kampaní v onlajne. Sledovanosť diskusií sa vyšplhania na desiatky tisíc pozretí, videá mali sledovanosť okolo dvestotisíc a otvorili verejnú diskusiu o migrácii a integrácii cudzincov a cudziniek v SR.
 • V marci prebehlo stretnutie Predsedníctva Ambrely so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničia, Ingrid Brockovou. Advokujeme v prospech členov a pozorovateľov v rámci reagovania na zverejnené grantové výzvy SAMRS na rok 2021. Takisto sa štyri členské organizácie s našou podporou spojili do iniciatívy Spolu pre Etiópiu, aby spoločným úsilím obrátili pozornosť médií i verejnosti na vojenský konflikt v regióne Tigraj. Svojimi darmi mohla celý mesiac slovenská verejnosť podporiť doručenie humanitárnej pomoci tamojším partnerom. Ku konfliktu na severe Etiópie prebehla tiež špeciálna online diskusia z našej dielne (za účasti Veľvyslanca SR v Etiópii). Vďaka našim osvetovým a advokačným aktivitám sa podarilo získať vyjadrenie rezortu diplomacie, a následnú finančnú podporu zbierky (sumou dvadsaťtisíc eur).
 • V apríli prebehlo advokačné stretnutie Ambrely na Ministerstve vnútra SR na tému stratégie humanitárnej pomoci SR. Na koniec apríla je tiež naplánovaná ďalšia online diskusia v spolupráci s časopisom .týždeň z projektu Globálne ciele a migrácia – na tému riešenia konfliktu na Ukrajine. Vydali sme Monitorovaciu správu o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR z pera Zuzany Števulovej a Daniela Kabu. Takisto sa expert na globálne vzdelávanie, Jakub Žaludko, za Ambrelu aj sieť Bridge 47 zúčastnil niekoľkých dôležitých rokovaní a plánovaní na úrovni EÚ i SR (napríklad k návrhu Národnej stratégie o GV SR). Vydali sme kritický komentár na úrovni SR i EÚ k Správe OECD/DAC o výdavkoch na ODA, ktorá síce vzrástla, ale vzhľadom na aktuálne globálne krízy to stále nestačí. Vyšla tiež Ročenka SFPA, kde má k trendom v rozvojovej oblasti a ODA SR článok aj výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba.
 • Začiatkom mája sme absolvovali jarnú Členskú schôdzu, kde sa členovia a pozorovatelia mohli vyjadriť k hospodáreniu aj akčnému plánu Ambrely, predstavil sa Sekretariát, Predsedníctvo Ambrely a aj zástupkyňa Ambrely, Dana Mareková, s Európskou zelenou dohodou. Prijímali sme medzi nás nového pozorovateľa, Spišskú katolícku charitu, a status pozorovateľa opustila Nadácia Pontis, je nás teda už 28.
 • Koncom mája absolvovali traja zástupcovia Ambrely (vrátane výkonného tajomníka) štátnu cestu SR do Libanonu, kde si delegácia pozrela implementáciu projektov ADRA Slovensko a VŠ sv. Alžbety v teréne. Ako follow-up na túto cestu pripravujeme na polovicu júna online diskusiu o zmierňovaní Sýrskej krízy slovenskými projektmi a aktivitami.
 • Koncom mája Ambrela v rámci siete Bridge 47 online high-level event na EÚ leveli v oblasti globálneho vzdelávania a výchovy k občianstvu s názvom Imagine 4.7, v júni to bude podobný event na EÚ úrovni – panelová diskusia s názvom Towards a coherent European approach on Target 4.7, zároveň na júl čaká side event ako súčasť podujatia HLPF k napĺňaniu Agendy 2030 v New Yorku.
 • Začiatkom júna sme obsolvovali stretnutie s budúcou veľvslankyňou SR v Keni, ktorú zaujímal názor zástupcov a zástupkýň Ambrely na rámcové kontrakty, regionálny fokus ODA SR a sektorové priority v Keni a pridružených krajinách. Stretnutia sa zúčastnilo desať našich organizácií, čo považujeme za veľký úspech. V druhej polovici júna sme zorganizovali aj online diskusiu o riešeniach Sýrskej krízy slovenskými humanitárnymi projektmi s top expertmi a expertkami.
 • V júli sme absolvovali niekoľko advokačných stretnutí na pôde ministerstva zahraničia, ale aj s Veľvyslancom SR pri OSN v New Yorku, Michalom Mlynárom. Koncom júla sme sa vydali na novinársku cestu do partnerskej krajiny ODA SR – Libanonu. Dvaja zástupcovia mienkotvorných denníkov (Denník N a SME) z cesty vyprodukovali niekoľko pozoruhodných audio podcastov a printových reportáží, čím zviditeľnujú humanitárne aktivity SR v regióne, ako aj projekty členov Ambrely v praxi. Podobnú novinársku cestu chystáme i na jeseň, a to na Ukrajinu.
 • V auguste pokračovali advokačné stretnutia v snahe prípravy nášho Rozvojového fóra, ktoré by sa malo uskutočniť v máji 2022 na pôde a v spolupráci s ministerstvom zahraničia. Zároveň sa náš tím pripravoval na stretnutie konzorcia projektu Globálne ciele a migrácia, financovaného EÚ cez DEAR program.
 • V septembri sa výkonný tajomník, Daniel Kaba, spolu so zástupcami našich organizácií zúčastnil stretnutia s pápežom Františkom v Prezidentskej záhrade. Zároveň sme získali grant od Active Citizens Fund Slovakia pre náš projekt EduGlobe cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania.
 • V októbri sme absolvovali novinársku cestu na Ukrajinu za projektmi našich členov. A v rámci Týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL) spracovali ponuku prednášok s media workshopmi pre stredné školy. Zároveň sme vydali dlhoočakávaný report AidWatch za rok 2020, ktorý hodnotí systém ODA SR, ponúka tiež odporúčania na zvýšenie efektivity rozvojovej spolupráce a solidarity SR vo svete.
 • K vydaniu AidWatch sme realizovali začiatkom novembra aj online diskusiu a niekoľko vystúpení v médiách. Zároveň sme sa zúčastnili stretnutí pracovných skupín na MZVaEZ SR k návrhu Stratégie humanitárnej pomoci SR, ako aj na pôde MŠVVaŠ SR k návrhu Národnej stratégie globálneho vzdelávania. Pri príležitosti Global Education Week 2021 sme zrealizovali online diskusiu pre verejnosť s názvom ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze’.Zároveň sme vďaka podpore ACF – Slovakia zrealizovali s nórskym partnerom z Univerzity INN: EduGlobe webinár pre členov pracovných skupín pre tvorbu Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR.
 • V prvej polovici decembra sme úspešne zrealizovali jesennú Členskú schôdzu Ambrely, a tiež tematický MIL workshop – po úspechu na bratislavskej Škole dizajnu – tentoraz pre trnavské Gymnázium J. Hollého. Pripomienkovali sme niekoľko strategických dokumentov z dielne MZVaEZ SR a zrealizovali sme tiež online diskusiu na tému ‚Aké príbehy z post-konfliktných krajín prinášať slovenskej verejnosti‘.

2020

 • V Ambrele pod vedením výkonného tajomníka, Daniela Kabu, pokračujeme v naštartovaných reformách štruktúry Ambrely v rámci zlepšenia nášho fungovania;
 • Boli zvolané hneď v januári prvé pracovné skupiny pre Globálne vzdelávanie aj pre Humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, a predstavené ročné akčné plány.
 • Po februárových parlamentných voľbách zasiela Ambrela zostavovateľom novej vlády list s témami a výzvami, týkajúcimi sa zahraničnej politiky SR a rozvoja, ktoré by nemali chýbať v programovom vyhlásení a stratégii vlády na najbližšie štyri roky. Takisto bol za oddelenie Globálneho vzdelávania zaslaný list ministrovi školstva.
 • V súvislosti so šírením koronavírusu v SR prešiel tím Ambrely na ‚home-office‘ režim, v marci zostavil koordinačný tím a aktualizovaný súpis aktivít členských a pozorovateľských organizácií Ambrely, ktoré pomáhajú s bojom proti koronavírusu v teréne, prevenciou, mentálnou hygienou, pomocou starším a marginalizovaným skupinám v krajine, ako aj s online vzdelávaním detí doma.
 • V júli sme sa zúčastnili 7. schôdze Zahraničného výboru Národnej rady SR. Na programe bolo práve informovanie o agende rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (v rámci ODA SR). Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, na stretnutí vystúpil a predstavil poslancom a poslankyniam poslanie, činnosť Ambrely, ako aj jej členských organizácií a význam rozvojovej spolupráce.
 • V lete sme vydali publikáciu ‘Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia’ v spolupráci s INCIEN ako súčasť projektu ‘Coherent Europe for Sustainable Development’, podporeného z prostriedkov EuropeAid.
 • Pokračujeme v kampani Tváre migrácie (Faces of Migration) v rámci medzinárodného projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, podporeného zo zdrojov EK v programe DEAR – zrealizovaných bolo 5 tematických webinárov počas leta, prebehla Focusová skupina na tému humanitárnej pomoci na Blízkom východe, boli vydané 3 publikácie (O migrácii a rozvoji; o Rozvojovom dobrovoľníctve v ktajinách ovplyvnených migráciou; o humanitárnej pomoci SR v Libanone); V lete boli v online priestore odprezentovaní mladí ambasádori kampane Tváre migrácie.
 • V auguste po výbuchu liadku v Bejrúte sme koordinovali verejné zbierky našich 6 organizácií a aktualizovali zoznam s formami pomoci obyvateľstvu priamo v Libanone.
 • V rámci iniciatívy Bridge 47 na Slovensku vyvinul počítačovú hru RealTopia k téme globálneho vzdelávania a výchove k aktívnemu občianstvu. Oficiálne bude predstavená 10. decembra.
 • V septembri sme napriek korona-obmedzeniam zrealizovali podujatie Meet’N’GO na tému tímovej práce, nových partnerstiev a networkingu.
 • V októbri sme potvrdili dôležitosť dialógu medzi občianskym sektorom a ministerstvom zahraničia na stretnutí s vedením rezortu diplomacie. Potvrdili sme potrebu SR spoločne zabojovať s pandémiou Covid-19 a zachovať financovanie rozvojovej spolupráce.
 • V novembri sme zaslali dva listy vedeniu ministerstvu školstva i ministerstvu zahraničia v snahe prehĺbiť spoluprácu a dotknúť sa odporúčaniami otázky na na výšenia rozpočtu pre konkrétne výzvy, ako aj zrušenia spolufinancovania. Zrealizovali sme online stretnutia pracovných skupín pre globálne vzdelávanie, ako aj pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc. Zúčastnili sme sa online rokovaní GA Concord Europe aj DEAR GCE L&E hub.
 • Predstavili sme dva dôležité dokumenty – Výročnú správu za rok 2019 a komplexnú správu AidWatch 2020, ktorá hodnotí systém rozvojovej spolupráce SR. Zároveň sme absolvovali koncoročnú členskú schôdzu v prvej polovici decembra. Prijali sme tiež nového pozorovateľa: FairTrade Česko-Slovensko, čím sa počet organizácií Ambrely zvýšil na 28.

2019

 • V Platforme mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) nastupuje nový výkonný tajomník, Daniel Kaba,
 • PMVRO štartuje potrebný proces rebrandingu, vytvorenia zrozumiteľnej značky na lepšiu komunikáciu so stakeholdermi, po členskej schôdzi sa menia stanovy PMVRO,
 • PMVRO vyvíja advokačné aktivity, aktívne rokuje na pôde MZVaEZ SR, EK a EP; pripravuje reakciu na hodnotenie OECD/DAC Peer review a na Správu Vlády SR k tomuto materiálu; reakciu k výraznejšiemu zapojeniu sa Eximbanky SR do procesu rozvojovej spolupráce; takisto reakciu k tvorbe nového návrhu tzv. rámcových kontraktov,
 • Ambrela v lete realizuje kampaň so zameraním na motivovanie ku znižovaniu spotreby a k udržateľnému životnému štýlu: No nekúp to!,
 • Odštartovali sme kampaň Tváre migrácie (Faces of Migration) v rámci medzinárodného projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, podporeného zo zdrojov EK v programe DEAR;
 • Ambrela realizuje evaluáciu procesu humanitárnej pomoci v SR,
 • Pracovná skupina PMVRO pre globálne vzdelávanie realizuje výskum vnímania tém GRV na školách,
 • PMVRO sa aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR, ako aj ďalších dôležitých strategických dokumentov,
 • PMVRO sa mení na Platformu rozvojových organizácií – Ambrelu.
 • Podarilo sa nám v októbri zorganizovať v rámci budovania kapacít pre našich členov prestížny ‚NGO leadership workshop‘.
 • Na koncoročnej členskej schôdzi v decembri sme schválili novú Stratégiu Ambrely na najbližšie obdobie.
 • V rámci advokačných úspechov sa nám podarilo dosiahnuť navýšenie výziev SAMRS o 1,4 milióna eur; Rámcové kontrakty budú aj vďaka Ambrele spustené, a to pilotne pre Keňu ako programovú krajinu ODA.

2018

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Národných priorít implementácie Agendy 2030 a zúčastňuje sa podávanie prvej dobrovoľnej správy SR o stave implementácie Agendy 2030 na pôde OSN v New Yorku.
 • PMVRO sa zúčastňuje prvého hodnotenia oficiálnej rozvojovej pomoci SR hodnotiacou komisiou OECD (OECD DAC Peer Review).
 • PMVRO sa aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR po roku 2019.

2017

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a stáva sa členom Rady vlády pre Agendu 2030.
 • PMVRO vo svojej publikácii Aidwatch 2017 spracováva niekoľko konkrétnych odporúčaní k lepšiemu fungovaniu slovenskej humanitárnej pomoci, či administrovaniu projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod značkou SlovakAid.

2016

 • PMVRO sa venuje témam Cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a koherencie politík pre rozvoj.
 • PMVRO realizuje kampaň Vyber Si k udržateľnej výrobe (tiež mení názov Facebook fanpage Platformy MVRO podľa kampane na: Vyber si) a spotrebe a v spolupráci so SME.sk spúšťa sériu interaktívnych článkov v sekcii SVET INAK.
 • PMVRO sa spolupodieľa na Koncepcii implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí.

2015

 • PMVRO aktívne propaguje tému rozvojovej spolupráce počas Európskeho roka rozvoja 2015.
 • PMVRO sa zasadzuje za šírenie 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijali lídri celého sveta v septembri 2015 na historickom samite OSN v New Yorku.

2013-2014

 • PMVRO pripravuje podkladový materiál pre tvorbu programového dokumentu (tzv. country strategy paper) pre Keňu a Afganistan.
 • Pripravuje dokument s argumentmi pre zachovanie Južného Sudánu ako projektovej krajiny ODA SR.
 • PMVRO pripravuje podkladový materiál s východiskami k príprave novej Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2014 – 2018.
 • Platforma sa zapája do nového EuropeAid projektu Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet. Viac informácií v článku Koherencia politík pre rozvoj.
 • PMVRO organizuje v Bratislave celodenné podujatie pre širokú verejnosť Rozvojový deň 2013 – pri príležitosti desiateho výročia jej vzniku a založenia programu SlovakAid.
 • PMVRO spúšťa svoju prvú spoločnú verejnú zbierku so symbolom žirafy v rámci kampane ŽI FÉR, vďaka ktorej v nasledujúcom roku podporí sedem rozvojových a vzdelávacích projektov na Slovensku a v rozvojových krajinách

2012

 • Vláda schvaľuje Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016, ku ktorej vypracovala podklady práve Platforma MVRO.

2011

 • PMVRO vedie verejný konzultačný proces na vytvorenie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Jej príprave predchádza analýza stavu globálneho vzdelávania na úrovni formálneho i neformálneho vzdelávania.
 • Platforma vydáva svoju prvú správu o stave poskytovania rozvojovej pomoci na Slovensku.
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v rámci pracovnej skupiny Dobrovoľníctvo vypracúva odporúčania k vytvoreniu národného programu vysielania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce.
 • PMVRO spolu s členskými organizáciami aktívnymi v Južnom Sudáne organizujú verejné podujatia pri príležitosti jeho vzniku ako samostatného štátu. Workshop o rozvojovej spolupráci v Južnom Sudáne prináša závery o tom, ako ju v krajine zefektívniť. S podporou platformy tam vycestuje aj redaktor denníka SME Matúš Krčmárik.
 • Platforma organizuje Roadshow SlovakAid Slovensko pomáha. Vo viacerých slovenských mestách sa konajú besedy s rozvojovými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, spolu s výstavou hračiek detí z rozvojových krajín a výstavou fotografií z projektov SlovakAid.
 • Platforma organizuje prvý ročník fotografickej súťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci.
 • PMVRO aktívne pracuje s médiami. V rámci svojich projektov podporuje cesty novinárov do rozvojových krajín.
 • PMVRO organizuje v rámci projektu V4Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom druhú cestu poslancov Národnej rady SR do Etiópie.

2010

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a Ministerstvo zahraničných vecí SR podpisujú Memorandum o porozumení, ktoré uznáva združenie za oficiálneho partnera MZV SR a definuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.
 • PMVRO vypraví deväť slovenských dobrovoľníkov do Gruzínska, Mongolska, Vietnamu a do Kene. Pilotný Program na vysielanie dobrovoľníkov realizuje sekretariát platformy v spolupráci so štyrmi členskými organizáciami: Človek v ohrození, eRko, SAVIO a Tabita.
 • PMVRO sa stáva signatárom Kódexu podávania správ a používania obrazového materiálu. Viac informácii v Návode ako šíriť informácie.

2009

 • PMVRO aktívne pripomienkuje pripravovaný Zákon o dobrovoľníctve.
 • PMVRO vydáva prvé číslo bulletinu Rozvojová pomoc.

2008

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií sa stáva partnerom trojročného projektu krajín V4 pod názvom To Act you Have to Know. Jeho cieľom je zapojiť do diskusie o rozvojovej spolupráci novinárov, politikov a vysokoškolských študentov.
 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Strednodobej stratégie ODA na roky 2009 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvú pracovnú cestu poslancov a verejných činiteľov krajín V4 do Etiópie.

2007

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií konzultuje a pripomienkuje Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Zákon v decembri schvaľuje všetkých 142 prítomných poslancov Národnej rady SR.

2006

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR na príprave systému Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA, z angl. Official Development Assistance).
 • Platforma sa zapája do iniciatívy hodnotenia poskytovanej pomoci AidWatch, ktorú realizuje CONCORD.

2005

 • PMVRO sa zapája do medzinárodnej iniciatívy Make Poverty History, u nás s kampaňou Slovensko bez chudoby.
 • Pre verejnosť PMVRO pripravuje prvý ročník podujatia Rozvojový deň na Slovensku. Ponúka prehľad podujatí organizovaných v rámci rozvojových dní na Slovensku v období od 2005 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvý Národný seminár o globálnom vzdelávaní.

2004

 • PMVRO začala projekt zameraný na poslancov NR SR a europoslancov podporený SlovakAid –Trust Fund.

2003

 • Neformálna platforma teraz už pätnástich rozvojových organizácií sa transformuje do záujmového združenia právnických osôb. Spísané sú prvé Stanovy PMVRO.
 • PMVRO je jedným z osemnástich zakladajúcich členov CONCORD-u – Európskej konfederácie mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií.
 • PMVRO sa stáva partnerom Ministerstva zahraničných vecí SR v oblasti rozvojovej spolupráce.

1998 – 2002

 • Vzniká neformálna iniciatíva Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá má deväť členov.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
North South Centre
DEAR
Eurodad