Projekty

Globálne ciele a migrácia

pridané: 24. jan 2020

Trvanie projektu: marec 2019 – marec 2022 Jednou z hlavných tém, ktoré náš trojročný medzinárodný projekt ‚Globálne ciele a migrácia‘ […]

Zobraziť aktualitu

Bridge 47: Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu – most k udržateľnému rozvoju

pridané: 7. júna 2018

Doba trvania projektu: október 2017 – október 2020 Projekt Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu – most k udržateľnému rozvoju má za […]

Zobraziť aktualitu

GENE Increase: Rozvoj programov globálneho vzdelávania na Slovensku

pridané: 7. júna 2018

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie multidisciplinarity a inovatívnosti v globálnom vzdelávaní (GV) na Slovensku s ohľadom na regionálne príležitosti. Špecifickým […]

Zobraziť aktualitu

Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj: Projekt pre podporu politík, zameraných na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré môžu viesť k zmene

pridané: 7. júna 2018

Doba trvania projektu: október 2017 – október 2020 Ambíciou tohto projektu je prispieť k implementácii Agendy 2030 a jej 17 Cieľom […]

Zobraziť aktualitu

Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej rozvojovej Agendy 2030

pridané: 5. júna 2018

Doba trvania projektu: august 2017 – august 2018 Projekt umožňuje mimovládnym rozvojovým organizáciám budovať svoje kapacity, vzdelávať svojich zamestnancov, prináša […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny