Projekty

Humanitárny koridor pomoci Ukrajine (s podporou Centra pre filantropiu a Nadácie TIPSPORT)

pridané: 30. marca 2023

Názov projektu: Humanitárny koridor pomoci Ukrajine.

Trvanie projektu: Marec 2023 – September 2023

 

Opis situácie ako zdôvodnenie pre realizáciu projektu: Vojna na Ukrajine spôsobila humanitárnu krízu a milióny jej občanov utiekli zo svojich domov a žijú na západe krajiny často v provizórnych obydliach s minimálnym životným štandardom a v nedostatku základných životných potrieb. Týmto ľuďom pomáhajú naše členské organizácie materiálnou pomocou. Často sa však stáva, že na hraniciach – či už na slovenskej alebo ukrajinskej strane, sa stretávajú s problémami – mnohohodinové až niekoľkodňové čakanie, vyžadovanie ďalších a ďalších dokladov, či neumožnenie prechodu alebo odkázanie na iný hraničný priechod. Tieto veci predstavujú problém najmä pre menšie organizácie, ktoré vozia pomoc samostatne vo vlastných dodávkach a často za pomoci dobrovoľníkov – tí si totiž nemôžu dovoliť byť mimo domu viacero dní. Zároveň čas strávený na hraniciach nie je pre organizácie produktívny a neprináša úžitok. Z tohto dôvodu sme sa už v marci 2022 rozhodli vytvoriť humanitárny koridor pomoci na Ukrajinu. Jeho zmyslom je uľahčiť prechod humanitárnej pomoci cez slovensko-ukrajinskú hranicu a v rámci neho sa už uskutočnili stovky telefonátov, desiatky koordinačných stretnutí zúčastnených organizácií či pracovné stretnutia so zástupcami Finančnej správy SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru SR a zástupcami vybraných veľvyslanectiev (napr. nórske, americké). Vytvorili sme tiež internú smernicu pre zúčastnené organizácie, logo, ako aj certifikát pre vozidlá, ktorý uľahčuje prechod.

Zámer projektu je pokračovať v aktivitách humanitárneho koridoru, ktorý funguje od marca 2022, aj naďalej v roku 2023. Je potrebné mať kontaktnú osobu, ktorá komunikuje s colníkmi a policajtami na oboch stranách hranice. Zároveň je stále potrebné koordinovať členské organizácie, aby sa naplno využila ich kapacita a skúsenosti. Rovnako je potrebné komunikovať s predstaviteľmi štátnej správy na oboch stranách hranice, keďže situácia sa neustále mení a každé nové nariadenie prináša zmenu.

Poďakovanie: Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie TIPSPORT.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE