Aktuality

Všetky aktuality

Členovia

ADRA Slovensko
Centrum pre európsku politiku
ČLOVEK  V OHROZENÍ
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Habitat for Humanity
Nadácia INTEGRA
SAVIO o.z.
Slovenská humanitná rada
Slovenská katolícka charita
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Mareena
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Slovenský výbor pre UNICEF
STEP IN

Pozorovatelia

Academia Istropolitana Nova
Nadácia Milana Šimečku
AIESEC Slovensko
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Karpatská nadácia
Trnavská Univerzita v Trnave – fakulta zdravotnictva a sociálnej práce
RmS
Magna
PDCS
Spišská katotícka charita
Fairtrade
Bratislava Policy Institute
Slovenský Červený kríž
EMA
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Kampane

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE