Článok

Kto sú tri ocenené humanitárne osobnosti

pridané: 23. februára 2024

V sobotu (24. februára) si pripomíname dva roky vojenskej invázie Ruska na Ukrajine, hoci jeho agresia tam trvá už od roku 2014. Pripomínáme si však aj dva roky humanitárnej pomoci SR tamojšiemu obyvateľstvu. Práve preto bolo súčasťou štvrtkového podujatia Dva roky vojny z dielne platformy Ambrela aj ocenenie výnimočných humanitárnych osobností, ktoré zohrali významnú úlohu pri pomoci Ukrajine. Organizátorom oceňovania je samotná platforma Ambrela, pričom ocenenia i tento rok udeľovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.

Z rúk veľvyslanca Ukrajiny v SR, Myroslava Kastrana, si ocenenie v kategórii štátna správa prevzal podplukovník Milan Gajdoš – riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR. V kategórii mimovládna organizácia získal ocenenie Marián Cehelník – koordinátor pre mimoriadne udalosti v organizácii Človek v ohrození. V kategórii biznis sektor bola ocenená Lucia Marková, ktorá pôsobí ako správkyňa Nadácie ESET a zároveň ako CSR manažérka spoločnosti ESET. Viac o ich práci a nasadení nižšie.

Víťaz v kategórii: štátna správa – Milan Gajdoš

Milan Gajdoš je podplukovník v. z., správca Vojenskej podpornej nadácie a riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR. Jeho práca, týkajúc sa pomoci Ukrajine, sa zameriava na poskytovanie humanitárnej pomoci a podporu pre obyvateľov postihnutých vojnou. Spolupracuje s ministerstvom vnútra a ďalšími štátnymi inštitúciami na organizovaní a distribúcii pomoci.

Milan Gajdoš sa tiež angažuje v charitatívnych podujatiach, ako napríklad na koncerte ‚Očami srdca‘, ktorý zorganizovala jeho organizácia na podporu detí, trpiacich vojnou. V spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou a ďalšími inštitúciami organizuje terapeutické tábory pre deti z vojnou postihnutých oblastí. Okrem toho sa angažuje aj v získavaní finančných prostriedkov na pomoc Ukrajine, vrátane charitatívnych galavečerov a zbierok. Jeho práca je dôkazom jeho oddanosti a snahy pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Víťaz v kategórii: mimovládna organizácia – Marián Cehelník

Marián Cehelník je koordinátor pre mimoriadne udalosti v organizácii Človek v ohrození. Do poskytovania humanitárnej pomoci obyvateľom na východe Ukrajiny bol zapojený už pred začiatkom ruskej invázie v roku 2022, potom sa však pomoc utečenkám a utečencom stala jeho hlavným poslaním. Najmä v prvých mesiacoch strávil na Ukrajine nespočetne veľa dní a bol aktívny aj pri koordinovaní humanitárneho koridoru doručovania pomoci, podieľal sa tiež na tvorbe memoranda o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Marián Cehelník venuje veľkú pozornosť zlepšovaniu bezpečnostných opatrení a získavaniu spätných informácií od prijímateľov pomoci, aby mohol lepšie chrániť tých, ktorí sú najviac ohrození a poskytnúť im dôstojné podmienky pre život. Jeho nasadenie bolo viditeľné často aj v teréne, kde aktívne organizoval pomoc na obidvoch stranách hranice. Jeho ochota a oddanosť voči práci v oblasti humanitárnej pomoci ho robia výnimočným humanitárnym pracovníkom, ktorý je pripravený ísť prvý pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.

Víťazka v kategórii: biznis sektor – Lucia Marková

Lucia Marková pôsobí ako správkyňa Nadácie ESET a zároveň ako CSR manažérka spoločnosti ESET. Hneď ako sa vojna začala, ESET zo solidarity s Ukrajinou a spolu s mnohými firmami po celom svete zastavili predaj svojich produktov v Rusku a Bielorusku. Okrem pomoci prostredníctvom špičkového výskumu a kybernetickej ochrany spoločnosť prispela aj na pomoc ľuďom, zasiahnutým vojnou na Ukrajine. Doteraz spoločnosť ESET prostredníctvom Nadácie ESET vyčlenila na priamu pomoc Ukrajine celkovo vyše 1.270.000 eur, vrátane finančných darov pre Nadáciu Integra, UNICEF Ukrajina, mesto Bratislava či priamu podporu ukrajinských rodín na Slovensku.

Lucia Marková sa aj osobne od začiatku aktívne zapájala spolu so svojimi kolegami a kolegyňami do dobrovoľníckej a humanitárnej pomoci Ukrajine a jej obyvateľstvu. Doteraz poskytujú zázemie vo svojich domácnostiach pre vyše 40 ukrajinských rodín na Slovensku a pravidelne organizujú finančné humanitárne zbierky na pomoc Ukrajine.

„V dnešnej rozpoltenej dobe, plnej konfliktov, je dôležité, aby sme prezentovali príklady zanietených a správne nastavených ľudí, ktorí môžu byť inšpiráciou pre druhých. Toto ocenenie je tiež prejavom vďaky za ich aktivity a nasadenie v uplynulých dvoch rokoch. Výberom osobností naprieč sektormi sa zároveň snažíme ukázať, že každý zo sektorov má svoje nezastupiteľné miesto pri pomoci,” vysvetľuje oceňovanie výkonný tajomník platformy Ambrela, Daniel Kaba.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30+ prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Tretina z nich sa aktívne venuje práve humanitárnej pomoci pre vnútorne presídlené a núdzne osoby priamo na Ukrajine. Podujatie ‘Dva roky vojny’ realizovala Ambrela vďaka podpore SR cez SlovakAid, ZEK, EIB, Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, Veľvyslanectva USA v SR a EÚ cez program Stronger roots a bolo primárne určené zástupkyniam a zástupcom občianskej spoločnosti, štátnej správy, filantropického a biznis sektora, zahraničných misií a ukrajinskej diaspory v SR, ktoré podporujú pomoc SR Ukrajine. Viac o programe a aktivitách Ambrely tu.

Text: Ambrela.org, Foto: Nikola Kováčová

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE