Téma

Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja

Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja boli v zmysle prístupu udržateľného rozvoja prijaté členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015. Pozostávajú zo 17 cieľov zameraných na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, akými je chudoba, zmena klímy, neudržateľná výroba a spotreba či rapídne sa zvyšujúce ekonomické a sociálne nerovnosti.

Vydali sme podklady pre médiá (media kit) k projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘

pridané: 22. apr 2022 kategória: Správy

Naša Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a […]

Zobraziť aktualitu

Prečítajte si správu ‘SDGs and Migration in the EU‘ z dielne partnerskej organizácie GCAP

pridané: 16. feb 2022 kategória: Správy

V roku 2015 súhlasilo 193 vlád z celého sveta (vrátane všetkých členských štátov EÚ) s Agendou 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj […]

Zobraziť aktualitu

Vydali sme prípadovú štúdiu o kampani ‘Spolu pre Etiópiu‘ a pomoci slovenských mimovládok v regióne Tigraj

pridané: 2. feb 2022 kategória: Správy

Etiópia má za sebou dlhoročný turbulentný politický vývin a na svojom konte žiadnu históriu demokracie, na ktorú by mohla nadväzovať. A tak […]

Zobraziť aktualitu

Analýzy fenoménu migrácie a rozvoja v Európe (PUBLIKÁCIE projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘)

pridané: 5. mar 2020 kategória: Správy

Projekt ‚Globálne ciele a migrácia‘ (SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU)‚ ako […]

Zobraziť aktualitu

Viacročný finančný rámec EÚ

pridané: 9. jan 2019 kategória: Správy

V máji 2018 uverejnila Európska únia prvý návrh budúceho viacročného finančného rámca EÚ (VFR) na roky 2021-2027. Návrh zahŕňa aj […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund
North South Centre
Visegradfund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
DEAR
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
UKB