Článok

Ambrela sa stala členom GCAP – Global Call to Action Against Poverty

pridané: 28. marca 2023

Koncom februára 2023 sa naša Ambrela stala členom v medzinárodnej strešnej organizácii a siete GCAP – Global Call to Action Against Poverty. GCAP zastrešuje viac ako 11 000 organizácií občianskej spoločnosti, organizovaných v šesťdesiatich národných koalíciách a komunitách (vrátane žien, mládeže a sociálne vylúčených ľudí) na štyroch kontinentoch.

Práve s GCAP sme tri roky aktívne spolupracovali na kampani Tváre migrácie a aktivitách v rámci európskeho projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, a sme radi, že toto kvalitné partnerstvo prerástlo do členstva. Vďaka tomu budeme mať ľahší prístup k vytváraniu projektových partnerstiev / konzorcií, tvorby kvalitných projektových žiadostí a zlepšovať tak prístup Ambrely k väčším grantom a subgrantom.

Členstvo slovenskej platformy Ambrela v GCAP považujeme naozaj za zmysluplné a sme radi, že doplníme tak sekciu GCAP Europe, ktorá má členov z 19 krajín, pričom polovicu z nich tvoria národné platformy. Pre členstvo sme sa rozhodli aj z advokačných dôvodov – zažívame totiž stenšovanie priestoru pre občiansku spoločnosť a potrebujeme spájať sily. GCAP vie poskytnúť kontakty, zapojiť do bežiacich kampaní, zdielať know-how svojich členov, spoluorganizovať advocacy & policy eventy, a tiež budovať naše kapacity.

GCAP má veľmi podobné ciele ako Ambrela, teda znižovať nerovnosti vo svete a napĺňať Globálne ciele (SDGs). Medzi hlavné aktivity GCAP patria: A. Research and Analysis: Inequality Reports and Faces of Inequalities publications, B. Awareness raising and capacity building on inequalities and SDGs, C. Mobilisation and campaigning in a bottom up process, D. Advocacy and Monitoring, E. Civil Society Coordination and Alliance Building. Viac o GCAP tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE