Článok

Prečítajte si správu ‘SDGs and Migration in the EU‘ z dielne partnerskej organizácie GCAP

pridané: 16. februára 2022

V roku 2015 súhlasilo 193 vlád z celého sveta (vrátane všetkých členských štátov EÚ) s Agendou 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a s Globálnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDGs). ‘Leave No One Behind / Nenechať nikoho pozadu’, je základnou zásadou agendy a zahŕňa prísľub dostať tých najviac zraniteľných, utláčaných a z okraja záujmu spoločnosti čo najviac do popredia. Každý, kto v médiách sledoval scény z utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch, však môže vidieť, že utečenci a utečenky sú stále medzi tými najviac zatláčanými do úzadia.

Veľa sa diskutuje o význame onej zásady ‘Leave No One Behind / Nenechať nikoho pozadu’. Utečenci a utečenky však v tejto diskusii väčšinou nefigurujú. Musí nám byť jasné, že ciele Agendy 2030 sa nedosiahnu, ak EÚ nezmení svoje politiky a postupy, týkajúce sa utečencov, utečeniek, a neuzná ich ľudské práva. Naše konzorcium DEAR projektu preto vydalo správu ‚SDGs and Migration in the European Union‘ / ‘Globálne ciele a migrácia v EÚ‘, aby sme podrobnejšie analyzovali prepojenie cieľov udržateľného rozvoja a situácie utečencov, utečeniek v EÚ. 

Dokument ‘SDGs and Migration in the European Union‘ z dielne partnerskej organizácie Global Call to Action Against Poverty (GCAP) pozostáva z kapitoly o cieľoch udržateľného rozvoja, migrácii, súdržnosti politík a zodpovednosti členských štátov EÚ v oblasti ľudských práv. Nasledujú jednotlivé správy o napĺňaní SDGs a monitorovaní migrácie v šiestich konkrétnych členských štátoch EÚ – zapojených do projektu ‘Globálne ciele a migrácia’ ako aj kampane ‘Tváre migrácie’: Bulharsko, Grécko, Taliansko, Slovinsko, Česko a Slovensko (podklady za SR pripravila naša platforma Ambrela). Štúdia sa venuje prehľadu migrácie v EÚ, migrácii a ochrane v rámci EÚ, ako aj reakcii EÚ a členských štátov na tému utečenectva (spomínajúc pritom Nový pakt o migrácii a azyle, a tiež úlohu Frontexu v situáciách porušovania ľudských práv ľudí na úteku pri prekročení hraníc EÚ). Na konci správy nájdete aj súčasné a budúce výzvy spolu s dôležitými odporúčaniami pre členské štáty EÚ. Prečítať si tento report možno v angličtine tu

K téme reportu bude nasledovať aj samostatný online event a diskusia členom nášho DEAR konzorcia spolu so zástupcami a zástupkyňami Európskeho parlamentu – 2. marca.

Táto správa je publikovaná s finančnou pomocou Európskej únie (vďaka programu DEAR) prostredníctvom projektu s názvom ‘Cieľové ciele a migrácia‘ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‘. Za obsah nesie výhradnú zodpovednosť GCAP a konzorcium partnerov, a nemožno ho za žiadnych okolností považovať za vyjadrenie pozície EÚ.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE