Článok

Realizujeme pre vás online diskusie o globálnych výzvach

pridané: 27. apríla 2021

Od roku 2021 realizujeme v rámci osvetových cieľov Ambrely verejné diskusie v online verzii pre širokú verejnosť, a to v spolupráci s časopisom .týždeň a vďaka donorom: EÚ cez program DEAR, EURODAD, sieť Bridge 47, ACF – Slovakia a SlovakAid. Tematicky sú zamerané na dôležité témy, týkajúce sa globálnych výziev, napĺňania Agendy 2030, migrácie, solidarity a výchovy k rozmanitosti aj aktívnemu občianstvu. 

V januári 2021 sme v rámci projektu Bridge 47 a v oblasti globálneho vzdelávania zorganizovali dve online diskusie o vzdelávaniu a výchove k občianstvu a aktívnej participácii na veciach verejných. Diskusie niesli názvy: ‘Budúcnosť (globálneho) vzdelávania na Slovensku‘ z dňa 13. januára (záznam tu) so sledovanosťou 48-tisíc ľudí a ‚Globálne občianstvo: realita alebo fikcia?’ z dňa 28. januára (záznam tu) so sledovanosťou 15,9-tisíc.

Prvá februárová diskusia s názvom ‘Úspechy a prekážky vzdelávania o rozmanitosti‘ z 4. februára 2021 mala sledovanosť 10,1-tisíc ľudí (jej záznam je tu). Druhá februárová diskusia z 11. februára s názvom ‘Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete’ mala sledovanosť 8,4-tisíc (a jej záznam je tu). Tretia diskusia ‘Ako komunikovať citlivé témy a kampane v onlajne’ z 25. februára mala 7,1-tisíc pozretí (opakovane si ju možno pozrieť (tu). Všetky boli previazané s našou kampaňou Tváre migrácie a publikovanými videami o (ne)tolerancii v športe či gastro priemysle v SR.

Pre úspešnosť online diskusií (spätnú väzbu od diskutujúcich aj sledujúcej odbornej verejnosti, vysokú sledovanosť) sme sa rozhodli v podobných diskusiách na aktuálne zahraničnopolitické a rozvojové témy pokračovať na mesačnej až dvojmesačnej báze. Hneď 1. apríla sme zorganizovali ako súčasť iniciatívy ‘Spolu pre Etiópiu’ diskusiu ‘Ako môže Slovensko pomôcť etiópskemu ľudu počas vojny v regióne Tigraj’ so sledovanosťou 8-tisíc ľudí (so záznamom tu). Koncom apríla – 29. apríla – to bude diskusia na tému ‘Ako môže Slovensko svojimi aktivitami zmierniť konflikt na Ukrajine’ (záznam tu). V druhej polovici júna – 17. júna – sme zrealizovali online diskusiu s top expertmi a expertkami – k riešeniam Sýrskej krízy slovenskými humanitárnymi projektmi (záznam je dostupný tu).

Na jeseň 2021 sme sa rozhodli pokračovať v príprave a realizácií týchto diskusií. Dvoma októbrovými diskusiami sme ako Ambrela prispeli na tému medzinárodného dobrovoľníctva a humanitárnej pomoci v post-konfliktných krajinách do Týždňa OSN na Slovensku z dielne MZVaEZ SR (záznam tu). 

Dňa 3. novembra sme v súvislosti s vydaním reportu AidWatch odvysielali aj diskusiu ‚Solidarita vs politika: zahraničná pomoc SR v roku pandémie‘ (záznam so sledovanosťou 8,3-tisíc pozretí si možno pozrieť tu). Dňa 24. novembra sme zrealizovali online diskusiu v rámci Týždňa globálneho vzdelávania s podporou Active citizens fund – Slovakia na tému ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze‚ (záznam so sledovanosťou 5,3-tisíc pozretísi možno pozrieť tu). Dňa 22. decembra sme zrealizovali diskusiu na tému ‚Aké príbehy z post-konfliktných krajín prinášať slovenskej verejnosti‘ (jej záznam je k pozretiu tu). Mala dosah: 4,8-tisíc pozretí u širokej verejnosti.

Po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu sme hneď 9. marca 2022 realizovali diskusiu ‚Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku‘ (jej záznam so sledovanosťou 4,6-tisíc pozretí je k pozretiu na Facebooku). Dňa 20. apríla to bola ďalšia diskusia so štvoricou expertných diskutujúcich z vládneho i mimovládneho sektora aj na tému globálneho vzdelávania s názvom ‚Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc‚ (záznam so sledovanosťou 3,9-tisíc pozretí je tu: Facebook Live aj na YouTube).

V dňoch 23. a 24. mája 2022 sme zrealizovali v Bratislave medzinárodnú konferenciu Ambrela Development Forum (ADF), ktorá sa mala pôvodne celá venovať inováciám v rozvojovej a humanitárnej pomoci. Program sme však prirodzene prispôsobili tak, aby reflektoval súčasnú humanitárnu krízu, vyplývajúcu z vojenskej invázie na Ukrajinu. Záznamy z troch streamovaných panelov (Prvý na tému: európskeho humanitárneho systému a architektúry ODA; Druhý na tému inovácií v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci; Tretí na tému postavenia mimovládok v ODA systéme v rámci krajín Východného partnerstva) si možno dodatočne pozrieť na Facebooku aj na YouTube.

V júni prebiehali ďalšie dve online diskusie: dňa 22. júna to bolo na tému ‚Vojna na Ukrajine – Ako plniť Globálne ciele (SDGs)‘ v čase humanitárnej krízy‘ (YT záznam je tu a Fb tu) a 29. júna to bolo na tému ‚Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou‘ (YT záznam je tu a Fb tu). Nasledovať budú na jeseň ďalšie diskusie k téme riešenia globálnych výziev aj príkladov globálneho vzdelávania.

V septembri 2022 to bola diskusia s názvom ‚Ako kríza vládnutia ovplyvňuje prácu občianskych organizácií’ so štvoricou významných diskutujúcich a so sledovanosťou 1,8-tisíc na Facebooku tu a na YouTube tu. V novembri to bola diskusia na tému ‚Prečo počúvať názory detí a mladých na klimatickú krízu‚ so štvoricou odborníčok na zmenu klímy (jej záznam je na Facebooku tu a na Youtube tu).

Vo februári 2023 sme v rámci osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’ zorganizovali v bratislavskom .klube pod lampou živú diskusiu: ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi’ (Záznam z diskusie je na Fb tu a na YT tu). Ďalšiu kampaňovú diskusiu chystáme na 8. marec s názvom: ‚Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže.

Poznámka: Projekt ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU’ je financovaný z programu Európskej únie pre vzdelávanie a zvyšovanie povedomia (DEAR). Viac informácií nájdete tu. Za obsah nesie výhradnú zodpovednosť Ambrela, a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Diskusie boli kofinancované aj zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE