Článok

Po našom podujatí k dvom rokom vojny i dvom rokom pomoci Ukrajine

pridané: 23. februára 2024

Vo štvrtok si komunita, podporujúca humanitárnu pomoc SR Ukrajine, v Bratislave pripomenula dva roky vojny, ale i dva roky pomoci – na podujatí platformy Ambrela, ktorá združuje práve organizácie, pomáhajúce núdznemu obyvateľstvu na východ od našich hraníc. Diskutovalo sa o pokračovaní pomoci pri obnove Ukrajiny a boli ocenené aj tri výnimočné humanitárne osobnosti.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) opustilo v dôsledku vojny na Ukrajine svoje domovy už vyše 14 miliónov ľudí, čo je takmer tretina z celkového počtu tamojšieho obyvateľstva. Na samotnom ukrajinskom území je vnútorne presídlených približne 3,7 milióna osôb. O ich potrebách, rozsahu škôd, výzvach humanitárnej akcie východ od SR, ale aj význame a možnostiach slovenských občianskych organizácií pri obnove Ukrajiny sa hovorilo v príhovoroch hostí, panelovej diskusii aj v ukážkach terénnej práce členských organizácií platformy Ambrela na štvrtkovom podujatí ‘Dva roky vojny’ v bratislavskom kostole Klarisiek. 

Už v sobotu (24. februára) si totiž pripomíname dva roky vojenskej invázie Ruska na Ukrajine, hoci jeho agresia tam trvá už od roku 2014. Pripomínáme si však aj dva roky humanitárnej pomoci SR tamojšiemu obyvateľstvu. Práve preto bolo súčasťou podujatia aj ocenenie výnimočných humanitárnych osobností, ktoré zohrali významnú úlohu pri pomoci Ukrajine. Organizátorom oceňovania je samotná platforma Ambrela, pričom ocenenia i tento rok udeľovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR.

Z rúk veľvyslanca Ukrajiny v SR, Myroslava Kastrana, si ocenenie v kategórii štátna správa prevzal podplukovník Milan Gajdoš – riaditeľ správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR. Jeho práca, týkajúc sa pomoci Ukrajine, sa zameriava na poskytovanie humanitárnej pomoci a podporu pre obyvateľstvo, postihnuté vojnou. 

kategórii mimovládna organizácia získal ocenenie Marián Cehelník – koordinátor pre mimoriadne udalosti v organizácii Človek v ohrození, ktorý organizoval humanitárnu pomoc na obidvoch stranách hranice v prvých mesiacoch vojny, na Ukrajine strávil nespočetne veľa dní a bol aktívny aj pri koordinovaní humanitárneho koridoru doručovania pomoci núdznym na východ od našich hraníc.

kategórii biznis sektor bola ocenená Lucia Marková, ktorá pôsobí ako správkyňa Nadácie ESET a zároveň ako CSR manažérka spoločnosti ESET. Práve táto spoločnosť okrem pomoci prostredníctvom špičkového výskumu a kybernetickej ochrany prispela na pomoc ľuďom, zasiahnutým vojnou na Ukrajine, aj finančne (doteraz sumou vyše 1.270.000 eur) – podporou vybraných humanitárnych organizácií či priamymi darmi ukrajinským rodinám na Slovensku.

„V dnešnej rozpoltenej dobe, plnej konfliktov, je dôležité, aby sme prezentovali príklady zanietených a správne nastavených ľudí, ktorí môžu byť inšpiráciou pre druhých. Toto ocenenie je tiež prejavom vďaky za ich aktivity a nasadenie v uplynulých dvoch rokoch. Výberom osobností naprieč sektormi sa zároveň snažíme ukázať, že každý zo sektorov má svoje nezastupiteľné miesto pri pomoci,” vysvetľuje oceňovanie výkonný tajomník platformy Ambrela, Daniel Kaba. Viac o práci a nasadení ocenených tu.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 31 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Tretina z nich sa aktívne venuje práve humanitárnej pomoci pre vnútorne presídlené a núdzne osoby priamo na Ukrajine. Podujatie ‘Dva roky vojny’ realizovala Ambrela vďaka podpore SR cez SlovakAid, ZEK, EIB, Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, Veľvyslanectva USA v SR a EÚ cez program Stronger roots a bolo primárne určené zástupkyniam a zástupcom občianskej spoločnosti, štátnej správy, filantropického a biznis sektora, zahraničných misií a ukrajinskej diaspory v SR, ktoré podporujú pomoc SR Ukrajine. Viac o aktivitách Ambrely aj o ocenených humanitárnych osobnostiach tu: https://ambrela.org/

Text: Ambrela.org, Foto: Nikola Kováčová

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE