Kampane

Spoznaj Tváre migrácie

pridané: 24. januára 2020

Cieľom projektu Globálne ciele a migrácia‚ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‚, ako aj kampane ‚Tváre migrácie‚ (Faces of Migration – FoM) je: prekonať a prekopať existujúce názory na migráciu. Koľko tvárí a podôb migrácie naozaj poznáte a rozpoznáte? Ak si totiž vypočujete konkrétne príbehy ľudí, ktorí museli svoj domov opustiť a začať svoj život nanovo v Európe, získate lepší pohľad na ich životy, ako aj na dôvody, prečo migrujú. Trojročný projekt (2019–2022), ktorý realizuje sedem partnerov z celej Európy (vrátane našej Ambrely) sa zameriava na migráciu z hľadiska cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom zvyšovania informovanosti – ako u osôb s rozhodovacou právomocou, teda u mocných, tak aj u médií a širokej verejnosti.

V rámci našich projektových aktivít budeme skúmať daný stav, analyzovať súčasné štúdie, realizovať výskum formou diskusie vo fokusovej skupine a na jeho základe vytvárať nové. Ale nielen ďalšie dlhé štúdie, ale aj študijné materiály. Praktický edu-kit k téme globálnych výziev a globálnych cieľov pre školy možno nájsť tu.

Zrealizovali sme tiež úspešné verejné podujatia (webináre a offline aj online diskusie) a tematické kampane (osvetové videá), čeliace predsudkom a mýtom – zamerané nielen na mladú generáciu v snahe tému migrácie vysvetliť, priblížiť, poľudštiť, uchopiť a zabojovať s dezinformáciami o nej.

Dôležitá je tiež spolupráca a vzdelávanie s novinármi a novinárkami, redakciami, nakoľko bude treba zabezpečiť viac priestoru pre globálne výzvy a rozvojové témy (akými migrácia a trvalo udržateľný rozvoj sú) v médiách. Zrealizovali sme dve novinárske cesty do programových a partnerských krajín ODA SR – do Libanonu a na Ukrajinu. Originálny Media-kit pre slovenské médiá k téme migrácie a integrácie možno nájsť tu.

Bude tiež náročné, no veľmi účinné oslovovať politikov a političky na národnej aj európskej úrovni, zvyšovať tak tlak na ich rozhodnutia a napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, tzv. Globálnych cieľov (SDGs). Vrcholom projektu bola konferencia Ambrela development forum (ADF) k riešeniam humanitárnej krízy, spôsobenej vojnou na Ukrajine. Viac o projekte a jeho aktivitách nájdete tu.

Kampaň, ako aj celý projekt, bol financovaný zo zdrojov EÚ cez program DEAR a SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE