Kampane

Spoznaj Tváre migrácie

pridané: 24. januára 2020

Cieľom projektu Globálne ciele a migrácia‚ / ‚SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU‚, ako aj kampane ‚Tváre migrácie‚ (Faces of Migration – FoM) je: prekonať a prekopať existujúce názory na migráciu. Koľko tvárí a podôb migrácie naozaj poznáte a rozpoznáte? Ak si totiž vypočujete konkrétne príbehy ľudí, ktorí museli svoj domov opustiť a začať svoj život nanovo v Európe, získate lepší pohľad na ich životy, ako aj na dôvody, prečo migrujú. Trojročný projekt, ktorý realizuje sedem partnerov z celej Európy (vrátane našej Ambrely) sa zameriava na migráciu z hľadiska cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom zvyšovania informovanosti – ako u osôb s rozhodovacou právomocou, teda u mocných, tak aj u médií a širokej verejnosti.

V rámci našich projektových aktivít budeme skúmať daný stav, analyzovať súčasné štúdie, zrealizovať výskum formou diskusie vo fokusovej skupine a na jeho základe vytvárať nové. Ale nielen ďalšie dlhé štúdie, ale aj študijné materiály (edu-kit a media-kit). Pripravujeme a realizujeme tiež verejné podujatia (webináre a offline aj online diskusie) a tematické kampane (osvetové videá), čeliace predsudkom a mýtom – zamerané nielen na mladú generáciu v snahe tému migrácie vysvetliť, priblížiť, poľudštiť, uchopiť a zabojovať s dezinformáciami o nej. Dôležitá je tiež spolupráca a vzdelávanie s novinármi a novinárkami, redakciami, nakoľko bude treba zabezpečiť viac priestoru pre globálne výzvy a rozvojové témy (akými migrácia a trvalo udržateľný rozvoj sú) v médiách. Zrealizujeme dve novinárske cesty do programových a partnerských krajín ODA SR – do Libanonu a na Ukrajinu. Bude tiež náročné, no veľmi účinné oslovovať politikov a političky na národnej aj európskej úrovni, zvyšovať tak tlak na ich rozhodnutia a napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, tzv. Globálnych cieľov (SDGs). Viac o projekte a jeho osvetových aktivitách nájdete tu.

Kampaň, ako aj celý projekt, je financovaný zo zdrojov EÚ cez program DEAR a SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund
North South Centre
Visegradfund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
DEAR
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
UKB