Článok

EÚ naďalej príjemcom vlastných výdavkov na rozvojovú pomoc

pridané: 13. apríla 2024

Výbor pre rozvojovú spoluprácu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC) koncom týždňa zverejnil prvé údaje o výdavkoch donorských krajín na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) v roku 2023. Čísla ukazujú, že darcovským krajinám sa opäť nedarí plniť pôvodné ciele ODA na podporu ľudského rozvoja a boj proti nerovnostiam v partnerských nízkopríjmových krajinách.

Európska platforma CONCORD Europe, ktorej aktívnym členom je aj slovenská Ambrela, uvádza v tlačovej správe, že “v roku 2023 sa ODA zvýšila na 223,7 miliardy USD. To predstavuje 0,37 % hrubého národného dôchodku (HND) členov OECD/DAC a slabé zvýšenie oficiálnej rozvojovej pomoci o 1,8 % v porovnaní s rokom 2022. Nie je však čo oslavovať. Tento takzvaný nárast oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ je vo veľkej miere spôsobený nafúknutými číslami, čo je trend, ktorý už bol zdôraznený v hodnotiacej správe AidWatch z roku 2023.”

V minulom roku sa pomoc naďalej navyšovala prideľovaním verejných prostriedkov na pokrytie nákladov na prijímanie utečeniek a utečencov v rámci hraníc donorských krajín. To vedie k tomu, že väčšina členských štátov EÚ je príjemcom podstatnej časti vlastných alokácií na ODA. Viac k prečítaniu na webe CONCORD Europe tu

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE