Projekty

Ambrela Development Forum 2023 (MVZP projekt)

pridané: 8. augusta 2023

Projekt ‚Ambrela Development Forum 2023‘ bol podporený dotáciou MZVaEZ SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (MVZP).

Trvanie projektu: Máj 2023 – December 2023

Hlavný cieľ projektu (s podporou MZVaEZ SR): Podpora diskusie o aktuálnych otázkach v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci s výstupmi využiteľnými pre tvorbu a implementáciu novej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce a formovaniu verejných politík. Podpora ďalšej spolupráce medzi predstaviteľmi občianskej spoločnosti a verejnými inštitúciami donorských a partnerských krajín.

Podujatie Ambrela Development Forum 2023 by mohlo byť súčasťou SlovakAid Development Samit, ktorý organizuje MZVaEZ SR v Bratislave. Vzhľadom na vysokú plánovanú účasť zahraničných hostí a leteckú a inú dostupnosť bola vybraná Bratislava.

Čiastkové ciele projektu:
1. zviditeľnenie slovenskej rozvojovej spolupráce a značky SlovakAid počas okrúhleho výročia 20 rokov, smerom k odbornej verejnosti a zahraničným partnerom a prezentovanie SR smerom k zahraničiu ako zaujímavého aktéra a donora, ktorému záleží na rozvojovej spolupráci a postavení občianskej spoločnosti;
2. získanie odborných vstupov pre prípravu a implementáciu novej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce a formovanie verejných politík;
3. posilnenie agendy rozvojovej spolupráce a pozícii MZVEZ SR ako gestora smerom k zúčastneným rozhodovateľom a politikom a (vybraní poslanci/kyne NR SR, EP,) štátnym úradníkom (MF SR, MV SR, MZ SR) s cieľom ich väčšieho zapojenia;
4. prehĺbenie a nadviazanie ďalšej spolupráce medzi predstaviteľmi občianskej spoločnosti a verejnými inštitúciami donorských a partnerských krajín a medzinárodných organizácií;

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE