Projekty

Občiansky zastrešiť plán obnovy U/KRAJINY (Stronger Roots projekt)

pridané: 30. septembra 2023

Projekt: Občiansky zastrešiť plán obnovy U(krajiny. (Stronger Roots projekt)

Trvanie: september 2023 – doteraz

Cieľom projektu ‚Občiansky zastrešiť plán obnovy U(krajiny‘, podporeného v rámci grantového kola Stronger Roots (Pilier 2: Transverzálna spolupráca platforiem), je vytvorenie priestoru pre zapojenie slovenských mimovládnych organizácií do obnovy Ukrajiny. V tomto ohľade je dôležitých viacero faktorov. V prvom rade je potrebná silná podpora verejného sektora, ktorá sa dá získať aktívnym kontaktom s ním. Dôležité je aj aktívne zapojenie občianskeho sektora z celej krajiny, čomu pomôže spolupráca v rámci pracovných skupín, budovanie partnerstiev a odborných kapacít. Predpokladom pre to je vnútorná transformácia Ambrely – aby bola otvorenejšia aj voči nečlenom a zároveň dokázala aktívne zapojiť členov.

 

Projekt je podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE