Projekty

Podpora verejných politík, budovania kapacít a verejnej informovanosti v oblasti rozvojovej spolupráce (SlovakAid projekt)

pridané: 8. septembra 2023

Podpora verejných politík, budovania kapacít a verejnej informovanosti v oblasti rozvojovej spolupráce (SlovakAid projekt)

Trvanie projektu: September 2023 – Jún 2025

Cieľom projektu (s podporou SR cez SlovakAid) je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity Ambrely a jej členských organizácií pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania. Projekt sa zameriava na podporu tvorby strategických dokumentov, zlepšenie verejných politík a posilnenie spolupráce s ostatnými relevantnými aktérmi s cieľom efektívnejšieho poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.

Projekt bude realizovaný hlavne na území SR, no s medzinárodným dosahom. Cieľovými skupinami sú členské organizácie Ambrely, rozhodovatelia, politici, úradníci a partneri. Do cieľovej skupiny taktiež patrí aj široká a laická verejnosť, ostatné mimovládne organizácie, občianske iniciatívy, akademické inštitúcie, študenti, médiá a relevantní novinári.

Špecifickým cieľom projektu je podpora budovania systému rozvojovej spolupráce SR a posilnenie kapacít aktérov oficiálnej rozvojovej spolupráce. Tento cieľ sa prejaví v troch výsledkoch: v zapracovaní odborných vstupov a odporúčaní aktérov do činnosti, politík a strategických dokumentov, vo zvýšenej konkurencieschopnosti a odbornosti mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce a vo zvýšenej informovanosti odbornej a širokej verejnosti.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE