Projekty

Podpora verejných politík, informovanosti a budovania kapacít Ambrely (SlovakAid projekt)

pridané: 26. decembra 2022

Podpora verejných politík, informovanosti a budovania kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce (ODA SR).

Trvanie projektu: december 2022 – december 2023

 

Cieľom projektu je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity platformy Ambrela a jej členských organizácií, aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania, podporiť tvorbu strategických dokumentov, prispieť ku kvalite verejných politík, zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť, a zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s ďalšími relevantnými aktérmi, s cieľom zefektívňovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Špecifickým cieľom projektu je podpora budovania systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít aktérov Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR.

 

Doteraz dosiahnuté výsledky a naplnené aktivity projektu:

Po koncoročnej Členskej schôdzi Ambrely

Na návšteve u prezidentky SR

Na stretnutí s ministrom zahraničia SR

Príprava kampane Všetci sa máme čo učiť

Predstavenie pätice vzdelávacích organizácií Ambrely

Diskusia Ambrely o našej všímavosti a zvyšovaní solidarity

Po podujatí ‚Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo‘

Zapojenie občianskej spoločnosti do pomoci na Ukrajine – Factsheet

Diskusia Ambrely o aktivizme a deradikalizácii mládeže

Kampaň Ambrely ‚Všetci sa máme čo učiť‘ úspešne za nami

Vyslania členov na vybrané edu-podujatie

Na stretnutí s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku

Stretnutie členov Ambrely s veľvyslankyňou SR v Keni

Po návšteve Ambrely na Ukrajine

Na školenie k téme M&E: Monitoringu a Evaluácie

Na stretnutie občianskych organizácií k obnove Ukrajiny

Na Pracovnej skupine k novej stratégii ODA SR

Po odbornom seminári k témam globálneho vzdelávania

 

 

Projekt je realizovaný zo zdrojov SR cez program SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE