Projekty

Podpora verejných politík, informovanosti a budovania kapacít Ambrely (SlovakAid projekt)

pridané: 26. decembra 2022

Podpora verejných politík, informovanosti a budovania kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce (ODA SR).

Trvanie projektu: december 2022 – december 2023

 

Cieľom projektu je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity platformy Ambrela a jej členských organizácií, aktívnych v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania, podporiť tvorbu strategických dokumentov, prispieť ku kvalite verejných politík, zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť, a zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s ďalšími relevantnými aktérmi, s cieľom zefektívňovania oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Špecifickým cieľom projektu je podpora budovania systému rozvojovej spolupráce SR a kapacít aktérov Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR.

 

Doteraz dosiahnuté výsledky a naplnené aktivity projektu:

Po koncoročnej Členskej schôdzi Ambrely

Na návšteve u prezidentky SR

Na stretnutí s ministrom zahraničia SR

Príprava kampane Všetci sa máme čo učiť

 

Projekt je realizovaný zo zdrojov SR cez program SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund
North South Centre
Visegradfund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
DEAR
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
UKB