Článok

Zapojenie občianskej spoločnosti do humanitárnej pomoci na Ukrajine – Factsheet

pridané: 1. marca 2023

V posledný februárový podvečer zrealizovala naša platforma Ambrela v priestoroch bývalého kostola a kláštora Klarisiek podujatie: ‚Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo‚ v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid. Tento ‘commemoration & policy event’ bol priestorom na ukážku i reflexiu toho, ako občianska spoločnosť v minulom roku na Ukrajine pomáhala. Deväťdesiatim prítomným hosťom a hostkám sme rozdali a odprezentovali aj tematický Factsheet, v ktorom na základe dát dokazujeme, že občianska spoločnosť na Slovensku sa do humanitárnej pomoci na Ukrajine zapojila v doteraz nevídanom rozsahu.

Slovenské humanitárne organizácie dokázali na pomoc ľuďom z Ukrajiny vyzbierať až 16,8 mil. eur a prepraviť tam humanitárnu pomoc minimálne v hodnote 22 mil. eur. Tieto organizácie pomáhali nielen v regiónoch blízko hraníc so Slovenskom, ale aj v oblastiach neďaleko frontovej línie. Osem z nich (konkrétne: ADRA Slovensko, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita a Spišská katolícka charita, Step In, Slovenský Červený kríž, Nadácia Integra, Karpatská nadácia) bolo počas tohto pudujatia Ambrely ocenených samotným ukrajinským veľvyslancom na Slovensku, Myroslavom Kastranom.

Aktivity slovenských humanitárnych organizácií na Ukrajine a možnosť zaktivizovať rozsiahle zdroje by mohli byť inšpiráciou aj pre štát, ktorý na humanitárnu pomoc Ukrajine venoval iba 9 mil. eur. To ho napriek tomu, že sme susedskou krajinou, radí na na 27. miesto v pomere objemu pomoci k HDP. Rovnako štát zaostával aj v materiálnej pomoci, keď za hranice východného suseda prepravil 850 ton pomoci, čo je takmer 13-krát menej, ako tam doručila vlastnými prostriedkami občianska spoločnosť. Veríme, že v roku 2023, keď môže dôjsť k únave menších donorov, ich miesto zaujme štát ako silný, predvídateľný a spoľahlivý donor,“ dodal k vydaniu Factsheetu počas podujatia ‚Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo‘ výkonný tajomník platformy Ambrela, Daniel Kaba.

Viac o samotnom ‘commemoration & policy evente’ vo foto-reporte tu. Viac o pomoci SR Ukrajine – k stiahnutiu a prečítaniu vo Factsheete tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE