Článok

Po našom podujatí ‚Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo‘

pridané: 2. marca 2023

Koncom februára sme si pripomenuli rok vojny na Ukrajine, ale i rok pomoci Ukrajine. V utorok (dňa 28. februára) zrealizovala naša platforma Ambrela v priestoroch bývalého kostola a kláštora Klarisiek podujatie: ‚Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo‚ v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid. Tento ‘commemoration & policy event’ bol priestorom na ukážku i reflexiu toho, ako občianska spoločnosť v minulom roku na Ukrajine pomáhala.

Súčasťou boli prezentácie i ocenenie organizácií Ambrely, pomáhajúcich na Ukrajine (konkrétne: ADRA Slovensko, Človek v ohrození, Slovenská katolícka charita a Spišská katolícka charita, Step-In, Slovenský Červený kríž, Nadácia Integra, Karpatská nadácia); výstava fotografií z prebiehajúcich humanitárnych projektov pod značkou SlovakAid na Ukrajine; príhovory hostí a panelová diskusia so zástupcami a zástupkyňami vládnych a mimovládnych organizácií. 

Prítomným sa na úvod večera prihovoril ukrajinský veľvyslanec v SR, Myroslav Kastran, výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, a splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač. Panelová diskusia, moderovaná bývalým ministrom zahraničia Pavlom Demešom, sa zamerala na to, ako humanitárna pomoc Ukrajine v predchádzajúcom roku vyzerala, ale aj aké výzvy nás čakajú v roku 2023. Medzi spíkrami a spíkerkami diskusie boli: generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR, Michaela Kaňová, generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVaEZ SR, Lucia Kišš, zástupca ukrajinského občianskeho sektora, Sergiy Tymchenko (z REALIS UA) a za Predsedníctvo Ambrely: Andrea Najvirtová (riaditeľka organizácie Človek v ohrození). Viac o konkrétnej pomoci Slovenska Ukrajine – k stiahnutiu a prečítaniu vo Factsheete tu.

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť aj podporu. Naše členské a pozorovateľské organizácie v poskytovaní účinnej humanitárnej pomoci núdznym a vnútorne presídleným osobám na Ukrajine nepoľavia ani tento rok, a naša platforma Ambrela ako strešná organizácia ich v tom bude advokačne, kapacitne aj informačne naďalej podporovať. Ako to v Klariskách v utorokový večer vyzeralo, sa môžete dozvedieť aj z fotografií od spolupracovníčky Ambrely: Nikoly Kováčovej vo fotogalérii tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE