Článok

Ambrela na stretnutí s ministrom zahraničia SR

pridané: 19. januára 2023

V stredu (18. januára) sa zástupcovia a zástupkyne Ambrely ako predstavitelia občianskej spoločnosti s expertízou v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania v SR stretli na pôde MZVaEZ SR s ministrom zahraničia, Rastislav Káčerom. Na tomto dôležitom advokačnom stretnutí spolu rozobrali rok 2022 zo svojich perspektív a s prihliadnutím na riešenie humanitárnej krízy na Ukrajine. Otvorili sme aj témy ako lepšie čeliť výzvam v susedstve Slovenska, navyšovania financií Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR a prípravy Strednodobej stratégie ODA SR, ako aj vyhliadky SlovakAid do tretej dekády svojho fungovania a vylepšenia systému zahraničnej pomoci SR.

Práve naše mimovládne organizácie už dvadsať rokov implementujú v krajinách Globálneho Juhu svoje humanitárne a rozvojové projekty (často s podporou SlovakAid). Pri riešení globálnych kríz, ktorých dosahy pociťujeme aj v SR, má rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, ako súčasť zahraničnej politiky SR, svoje nezastupiteľné miesto. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRje dlhodobým a jedným z najbližších partnerov Ambrely v rámci štátneho sektora. Ďakujeme preto za konštruktívne stretnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE