Článok

Máme za sebou dva dni odborného seminára k témam globálneho vzdelávania

pridané: 23. júna 2023

Dnes sme uzavreli náš odborný seminár ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’ vo Svätom Jure, na ktorý zbierame samú pozitívnu odozvu od účastníkov a účastníčok. Tím platformy Ambrela pre prítomných pripravil výborný program (na oba dni: 22.-23. júna), moderovaný a facilitovaný školiteľkou Táňou Cárovou.

Program bol nabitý prednáškami, workshopmi, premietaním a panelovými diskusiami s expertmi a expertkami na globálne vzdelávanie (GV) naprieč Európou, vrátane Nórska (a nášho projektového partnera – Centre for Collaborative Learning – INN University). Prítomným z mimovládneho i vládneho sektora predstavil svoje postrehy k témam globálneho vzdelávania a príklady udržateľného životného štýlu z praxe práve zástupca nórskeho partnera v rámci nášho projektu EduGlobe: Dr. Robert James Didham z CCL Univerzity INN.

O potrebách vyučujúcich v rámci kurikulárnej reformy aj o stave národnej Stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) v SR diskutovali expertky a experti z ministerstva školstva, siete GENE i Komenského inštitútu. O budúcnosti občianskeho vzdelávania v Európe po voľbách zasa hovorili v ďalšej panelovej diskusii expertky z Nadácie Milana Šimečku a siete GENE, ako aj náš nórsky hosť a lektor Dr. Robert James Didham z CCL Univerzity INN. Veľa sa networkovalo, brainstormovalo, zdieľalo v priestoroch nášho pozorovateľa, Academie Istropolitana Nova vo Svätom Jure. Viac napovedia fotografie v galérii.

Podujatie o budúcnosti občianskeho vzdelávania bolo realizované s podporou ACF–Slovakia a SR cez SlovakAid. Viac o projekte EduGlobe nájdete tu: https://eduglobe.ambrela.org/

‚Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.‘

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE