Článok

V júni organizujeme školenie k téme M&E: Monitoringu a Evaluácie

pridané: 28. apríla 2023

V rámci aktuálneho projektu ‚Podpora verejných politík, informovanosti a budovania kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce (ODA SR)‘ s podporou SR cez SlovakAid pripravila platforma Ambrela na jún 2023 školenie pre zástupcov a zástupkyne svojich členských, pozorovateľských, ale i partnerských organizácií.

Na základe výsledkov z dotazníka spokojnosti s fungovaním Ambrely po koncoročnej členskej schôdzi Ambrely voľba padla na školenie, týkajúce sa problematiky Monitoringu a Evaluácie (M&E). Dňa 19. júna v čase od 9:30 do 17:30 nás v hoteli Clarion v Bratislave prevedie modulmi Evaluačného minima, skúsený tréner a evaluátor Daniel Sloboda z Českej evaluačnej spoločnosti.

Pán Sloboda sa počas tréningu zameria na Intervenčnu logiku (pochopenie hodnotenej intervencie, jej očakávaných výsledkov a teóriu zmeny), samotné Evaluačné prístupy a dizajn evaluácie (vo vzťahu k účelu a načasovaniu). Dotkne sa témy Zdrojov dát a vzoriek (najmä s ohľadom na dostupnosť a vierohodnosť informácií), Metód zberu a analýzy dát (aspoň základný prehľad) a okrajovo / prierezovo možno aj plánu evaluácie, ToR a hodnotiacich kritérií ponúk evaluácií a prezentácie výsledkov. 

Poplatok za kurz je pre členské organizácie: 0 €, pre pozorovateľské organizácie: 15 € a pre ostatné organizácie: 30 €. Registrovať na kurz sa možno cez tento FORMULÁR.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE