Článok

Prídite na živú diskusiu o aktivizme a deradikalizácii mládeže

pridané: 16. februára 2023

Zaujíma vás, ako mladých ľudí viesť k aktívnemu občianstvu a zapájaniu sa do vecí verejných (vrátane volieb)? Ako môže poznávanie vlastnej identity, iných kultúr a rešpekt k rozmanitosti ovplyvniť volebné preferencie? Kam zaradiť mediálnu a informačnú gramotnosť, ako aj podporu kritického myslenia v rámci kurikulárnej zmeny? Ako zmierniť prejavy diskriminácie, nenávisti a šírenie neprávd v online priestore? A čo s tým všetkým má globálne vzdelávanie?

Prídite osobne v stredu (8. marca od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň a s názvom ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže. Tam sa dozviete, ako napreduje aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; prečo a ako možno mobilizovať prvo-voličskú základňu k parlamentným voľbám; ako rovesnícke učenie a premýšľanie v globálnych súvislostiach motivuje mladých k aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie Ambrely svojimi projektmi globálneho vzdelávania prispievajú k deradikalizácii mládeže.

Na otázky moderátora Rudiho Rusa budú odpovedať:

Dušan Ondrušek – psychológ, tréner a zakladateľ Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS);

Andrej Návojský – expert na vzdelávanie a metodik Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM);

Denisa Havrľová – novinárka, fotografka a stredoškolská pedagogička (Škola dizajnu v Bratislave);

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #KampanAmbrely.

Viac o pozvaných diskutujúcich

Dušan Ondrušek založil a dlhé roky viedol organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa tiež výskumu altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac ako 1200 tréningov vo viac ako 40 krajinách sveta. Na svojom konte má 14 kníh a mnoho odborných článkov k problematike transformácie konfliktov, polarizácie a metód vzdelávania. 

Andrej Návojský pôsobí v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVAM). Ako člen vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a koordinátor skupiny pre prierezové gramotnosti sa podieľa na aktuálnych zmenách obsahu vzdelávania pre základné školy. V minulosti pracoval ako lektor globálneho vzdelávania v Človeku v ohrození a koordinátor komunitných aktivít v Mareene. Neskôr sa ako lektor venoval v Nadácii Milana Šimečku interkultúrnemu a antidiskriminačnému vzdelávaniu, osvojil si aj postupy ‚divadla utláčaných‘. Posledný rok sa venoval aj komunitnému organizovaniu mladých v rómskych komunitách. 

Denisa Havrľová je fotografka, dokumentaristka a bývalá novinárka i aktivistka. Je absolventkou fotografie a réžie dokumentárneho filmu na Akadémii umení v Banskej Bystrici aj na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobila ako redaktorka vo viacerých redakciách, ako poradkyňa pre národnostné otázky a etnické menšiny. Spolupracovala tiež na informačných, kultúrnych a sociálnych projektoch, venovaným rómskej komunite. Za svoju žurnalistickú prácu získala viacero novinárskych ocenení. Momentálne vyučuje na bratislavskej Škole dizajnu.

Viac o platforme Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Viac info o stredajšej živej diskusii, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente tu.

Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.‘

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE