Článok

Prídite na kampaňovú diskusiu Ambrely o našej všímavosti a zvyšovaní solidarity

pridané: 3. februára 2023

Zaujíma vás, čo má globálne vzdelávanie so scitlivovaním obyvateľstva a zvyšovaním nášho záujmu o okolie, dobrovoľníctvo či aktivizmus? Prečo o vojne u nášho východného suseda treba premýšľať v globálnych súvislostiach? V čom je pre našu spoločnosť prospešné celoživotné vzdelávanie dospelých a výchova k aktívnemu občianstvu? A tiež prečo potrebujeme mať prijatú (a na školách implementovanú) Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na Slovensku?

Prídite osobne v stredu (15. februára od 18:00 do 19:00) do bratislavského .klubu pod lampou na živú diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeňas názvom Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi. Tam sa dozviete viac o tom, v čom spočíva aktuálna osvetová kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť’; ako našu solidaritu a ochotu pomáhať núdznym ovplyvnila vojna na Ukrajine. Pozrieme sa spolu s diskutujúcimi tiež na to, ako u dospelých podporiť motiváciu celoživotného učenia a miestneho aktivizmu, aj ako vzdelávacie organizácie Ambrely svojimi projektmi globálneho vzdelávania napomáhajú spoločenskej zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátora Rudiho Rusa budú odpovedať:

  • Marta Jendeková (programová manažérka Academia Istropolitana Nova);
  • Juraj Hipš (expert na vzdelávanie a zakladateľ Komenského inštitútu);
  • Veronika Fishbone Vlčková (riaditeľka Nadácie Milana Šimečku).

Diskusia bude prenášaná aj live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #AmbrelaKampan.

Viac o pozvaných diskutujúcich

Marta Jendeková už 25 rokov pôsobí vo vzdelávacej inštitúcii Academia Istropolitana Nova (AInova je pozorovateľom Ambrely), kde najprv začínala ako učiteľka angličtiny, neskôr školiteľka, vedúca oddelenia Európskych záležitostí či manažérka domácich a medzinárodných vzdelávacích projektov (SlovakAid, Erasmus+). Dnes je tiež členkou vedenia AINovy. Reflektuje iniciatívy EÚ v praxi na regionálnej a miestnej úrovni. V posledných rokoch sa venuje najmä otázkam celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých – nastaveniu politík tak, aby viedli k vyššej podpore aj účasti dospelých na rôznych formách vzdelávania a učenia.

Juraj Hipš je bývalý učiteľ, lektor, dlhoročný odborník na vzdelávanie a tvorca inovácií. Je zakladateľom mimovládnej vzdelávacej organizácie CEEV Živica, ktorá je aktívnym pozorovateľom Ambrely. Založil komunitnú školu na zaježovských lazoch, program pre nadaných mladých ľudí – Sokratov iInštitút, ako aj pedagogický program Komenského inštitút. Stál pri zrode ceny Učiteľ Slovenska, ktorá oceňuje kvalitných vyučujúcich a je súčasťou prestížneho medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize. Nadácia Orange mu udelila cenu za občiansku angažovanosť a Ashoka foundation s Nadáciou Pontis ho zaradili medzi významných sociálnych inovátorov Slovenska.

Veronika Fishbone Vlčková pôsobila v štrnásť rokov mládežníckom sektore, kde sa venovala primárne rozvoju mladých ľudí v oblasti komunikácie, ako aj rozvoju kapacít samotných organizácií doma i v zahraničí. Od roku 2013 sa venuje spoločensko-vednému a marketingovému výskumu opäť v oblasti mladých ľudí či médií. Minulý rok s kolegami z Rady mládeže Slovenska (RmS) realizovala výskum, zameraný na hodnoty mladých v SR a ČR. Od roku 2022 je výkonnou riaditeľkou Nadácie Milana Šimečku (NMŠ), ktorá je pozorovateľom Ambrely. Nadácia sa dlhodobo venuje vzdelávaniu o rozmanitosti, zlepšovaniu postavenia znevýhodnených skupín a výchove k vzájomnému rešpektu.

Viac o platforme Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti osvetovej kampane‘Všetci sa máme čo učiť’. Vďaka za ilustračné fotografie patrí fotografovi a aktivistovi Marekovi Molnárovi. Viac info o hostkách a hosťovi stredajšej živej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete na webe tu: www.eduglobe.ambrela.org alebo vo Facebook evente tu.

Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.‘

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE