Článok

Po našej V4 konferencii o financovaní rozvojovej spolupráce

pridané: 30. mája 2023

Dňa 25. mája sme v Bratislave zorganizovali v hybridnej podobe medzinárodnú konferenciu s názvom ‘Zapojenie aktérov z V4 do rozvojovej spolupráce EÚ: vyhliadky, príležitosti a výzvy‘ – v angličtine: ‘Involving V4 actors in EU development cooperation: prospects, opportunities, and challenges‘. Bola to jedna zo záverečných aktivít nášho projektu V4DevCo s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý prináša do centra pozornosti výzvy, súvisiace s nízkym zaangažovaním neštátnych aktérov z V4 do rozvojovej spolupráce EÚ.

Projekt V4DevCo vedie poľské Centrum pre sociálny a ekonomický výskum (CASE) v spolupráci s ďalšími partnermi z V4: českým Inštitútom medzinárodných vzťahov Praha (IIR), maďarskou Univerzitou v Pécsi (UPECS) a našou slovenskou platformou Ambrela.Konferencie sa zúčastnili aj autori príručky V4DevCo, ktorá predstavuje analýzu súčasnej situácie a výziev v oblasti participácie neštátnych subjektov z V4 na programoch financovania rozvoja v rámci EÚ a poskytuje tiež odporúčania na prekonanie týchto výziev.

Okrem predstavenia spomínanej príručky konferencia ponúkla dve panelové diskusie s expertmi na tému rozvojovej spolupráce a financovania rozvoja. Prvá diskusia sa týkala príležitostí a výziev prispievania V4 krajín k rozvojovej spolupráci EÚ s africkými partnerskými krajinami, druhá sa zasa pozrela na to, akú úlohu zohrávajú mimovládne organizácie z V4 v oblasti rozvojovej spolupráce EÚ na Ukrajine.

Konferencia bola aktivitou projektu ‘V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices (V4DevCo)’ / ‘Trialóg rozvojovej spolupráce V4: Posilnenie synergií, zdieľanie osvedčených postupov’,spolufinancovaného vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. Viac o konferencii tu a viac o projekte V4DevCo tu: https://v4devco.eu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE