Článok

Medzinárodnou konferenciou v Bratislave uzavrieme V4DevCo projekt

pridané: 26. apríla 2023

Medzinárodná konferencia ‘Zapojenie aktérov z V4 do rozvojovej spolupráce EÚ: vyhliadky, príležitosti a výzvy‘ / ‘Involving V4 actors in EU development cooperation: prospects, opportunities, and challenges‘ sa uskutoční 25. mája 2023 v Bratislave (a tiež online cez Zoom). Uzavrie zároveň náš projekt V4DevCo, prinášajúci do centra pozornosti výzvy, súvisiace s nízkym zaangažovaním neštátnych aktérov z V4 do rozvojovej spolupráce EÚ.

Projekt V4DevCo vedie poľské Centrum pre sociálny a ekonomický výskum (CASE) v spolupráci s ďalšími partnermi z V4: českým Inštitútom medzinárodných vzťahov Praha (IIR), maďarskou Univerzitou v Pécsi (UPECS) a našou slovenskou platformou Ambrela.

Konferencie sa zúčastnia aj autori príručky V4DevCo, ktorá predstavuje analýzu súčasnej situácie a výziev v oblasti participácie neštátnych subjektov z V4 na programoch financovania rozvoja v rámci EÚ a poskytuje tiež odporúčania na prekonanie týchto výziev. Tohto podujatia sa osobne v Bratislave alebo online cez Zoom zúčastnia aj expertky a experti na rozvojovú spoluprácu, politici, zástupcovia a zástupkyne občianskeho sektora aj akadémie, ako aj širšia odborná verejnosť z krajín V4. Môžete sa k nám pridať svojou účasťou aj vy (registračný formulár nájdete tu).

Konferencia ponúkne:

  • Prezentáciu príručky V4DevCo
  • Panelovú diskusiu I: Príležitosti a výzvy prispievania V4 krajín k rozvojovej spolupráci EÚ s africkými partnerskými krajinami
  • Panelovú diskusiu II: Rozvojová spolupráca EÚ na Ukrajine – akú úlohu zohrávajú mimovládne organizácie z V4?

Kompletný program a pozvánku na konferenciu nájdete tu a na webovej stránke, venovanej projektu V4DevCo: https://v4devco.eu. V prípade otázok kontaktujte kolegov na: juraj.jando@ambrela.org alebo daniel.kaba@ambrela.org.

Konferencia je aktivitou projektu ‘V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices (V4DevCo)’ / ‘Trialóg rozvojovej spolupráce V4: Posilnenie synergií, zdieľanie osvedčených postupov’,spolufinancovaného vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE