Článok

Osem zbierok pomoci núdznym po zničení Kachovskej priehrady

pridané: 14. júna 2023

Slovenské humanitárne organizácie, združené do platformy Ambrela, začali okamžite po prijatí správy o zničení Kachovskej priehrady s plánovaním a koordinovaním distribúcie humanitárnej pomoci do Chersonskej oblasti. O pár dní k núdznym dorazili prvé kamióny s pitnou vodou, potravinami a hygienickými potrebami. Vyhlásených je osem zbierok pomoci ľuďom na Ukrajine.

Po minulotýždňovom zničení hrádze na rieke Dneper v ukrajinskom meste Nova Kachovka zostalo viac ako 20-tisíc ľudí v núdzi. Preto sa slovenské humanitárne organizácie rozhodli tamojšiemu obyvateľstvu poskytnúť urgentnú pomoc. V prvých hodinách bolo najdôležitejšie nasadenie záchranných a vyslobodzovacích jednotiek, poskytnutie dočasného prístrešia, no po klesnutí hladiny vody sa potreby obetí tejto humanitárnej a ekologickej katastrofy zmenia. „Koncom týždňa naše organizácie posielali do zasiahnutých oblastí prvé dodávky humanitárnej pomoci (prevažne balenú pitnú vodu) a distribuovali ju núdznym. V teréne pomáhajú hneď ôsmi členovia a pozorovatelia Ambrely, menovite: ADRA Slovensko, Človek v ohrození, MAGNA, Nadácia Integra, Slovenská katolícka charita spolu so Spišskou katolíckou charitou, STEP IN a UNICEF Slovensko,“ uvádza výkonný tajomník platformy, Daniel Kaba. V súvislosti s ukrajinskou krízou vyhlásili tieto organizácie aj zbierky pomoci, na ktoré možno finančne prispieť:

V zaplavenej oblasti zostalo bez pitnej vody viac ako 200-tisíc ľudí. Náš člen Človek v ohrození spolu so sesterskou organizáciou Člověk v tísni už na mieste distribuuje 120-tisíc litrov pitnej vody, nádrže na vodu a tisíc kusov hygienických balíčkov pre ľudí, zasiahnutých katastrofou. ⁠Ďalšie dve členské organizácie, ADRA Slovensko a Slovenská katolícka charita, tiež vypravili prvé kamióny s pitnou vodou pre postihnutú Chersonskú oblasť. Okrem prístupu k vode je nevyhnutné zabezpečiť miestnemu obyvateľstvu aj potraviny a hygienické potreby. Tie už zo svojich skladov distribuujú napríklad dobrovoľnícke tímy zo Spišskej katolíckej charity.

Koordinátor pre humanitárne katastrofy Človeka v ohrození, Marián Cehelník, uvádza, že „dôležitá bude distribúcia hygienických potrieb, ktoré predídu vzniku plesní, a tiež ventilátorov, ktoré urýchlia sušenie príbytkov“. Správca Nadácie Integra, Allan Bussard, zasa pripomína, že „mnoho núdznych je aj v okupovaných oblastiach, kde bolo náročné zasahovať už aj pred povodňou. Miestni partneri však našli kapacity na nasmerovanie materiálnej humanitárnej pomoci aj do kritických miest“. 

Na Ukrajine pôsobia aj ďalšie tri humanitárne organizácie Ambrely (STEP IN, MAGNA UNICEF), a to najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej podpory. Na vlakovej stanici v Chersone bolo zriadené centrum Spilno, kde sa deti môžu v bezpečí hrať. Mobilné tímy UNICEF-u a partnerov sú rozmiestnené aj na ďalších vlakových a autobusových staniciach v Chersonskej oblasti, kde distribuujú pomoc.

Treba vyzdvihnúť rýchle nasadenie a obrovské úsilie slovenských mimovládok Ambrely v okamžitej pomoci núdznym po zaplavení Chersonskej oblasti v dôsledku zničenia priehrady Kachovka. Veľká vďaka patrí aj slovenským darcom a darkyniam za prejavenú solidaritu, dôveru v občianske organizácie a ochotu pomáhať. Len v rámci zbierky Človeka v ohrození poslali na pomoc zasiahnutému ukrajinskému obyvateľstvu za štyri dni dary v hodnote 45-tisíc eur. 

Viac info o platforme Ambrela:

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku tri desiatky prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu – doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely od februára 2022 koordinuje Pracovnú skupinu humanitárnej pomoci (PS HP) Ukrajine a tzv. humanitárny koridor, ktorý za účelom distribúcie využívajú členovia PS HP na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké a Ubľa. Projekt HK sa uskutočňuje vďaka podpore Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie TIPSPORT. Ambrela od členov zbiera a vyhodnocuje (na advokačné i osvetové ciele) dáta o distribuovanej pomoci. Za prvý rok vojny dokázali slovenské humanitárne organizácie na pomoc ľuďom z Ukrajiny vyzbierať až 16,8 mil. eur a prepraviť tam humanitárnu pomoc minimálne v hodnote 22 mil. eur. Tieto organizácie pomáhali nielen v regiónoch blízko hraníc so Slovenskom, ale aj v oblastiach neďaleko frontovej línie. Viac o pomoci Slovenska Ukrajine – k prečítaniu v tematickom Factsheete Ambrely tu.

Text: Ambela.org, Foto: archív členov Ambrely

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE