Článok

Prvé fotografie z konferencie Ambrela development forum (ADF) 2023

pridané: 9. novembra 2023

Dnes (v stredu 8.11.) počas celého dňa prebiehala na pôde FiF UK v Bratislave konferencia ‘Ambrela Development Forum (ADF) – Crisis Response and Beyond‘ z dielne našej platformy Ambrela. Pokiaľ ste sa nezúčastnili osobne, väčšinu panelov ste mali možnosť sledovať Live v online podobe na Facebook a Youtube stránkach Ambrely. Pozrite sa na prvé fotografie, zachycujúce atmosféru podujatia, kde sa viac ako 200 medzinárodných expertiek a expertov na rozvoj z rôznych kútov sveta pokúsilo v ôsmich panelových diskusiách analyzovať aktuálne humanitárne výzvy a zároveň hľadať riešenia, ako aj odporúčania pre sektor humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu. Fotografie, ako aj video záznamy z konferencie ADF budú postupne pribúdať tu.

[Foto: Nikola Kováčová]

Konferencia Ambrela Development Forum / ADF (ako súčasť SlovakAid development summit-u v rámci osláv 20. výročia poskytovania ODA SR vo svete) je financovaná zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid, s podporou MZVaEZ SR, Európskej komisie, Univerzity Komenského a GENE, a spolufinancovaná EÚ v rámci programu Stronger roots. Platforma Ambrela je výhradne zodpovedná za obsah konferencie a nemusí nevyhnutne odrážať názory donorov, SR a EÚ.

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci Programu Stronger Roots for Civil Society. Cieľom programu je zvýšiť rezilienciu organizácií občianskej spoločnosti a ich spolupracujúcich organizácií, posilniť ich sociálny kapitál a začleniť ich do komunít a spoločenstiev, v ktorých realizujú svoje činnosti. Projekt je financovaný Európskou úniou z Programu Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty. Prezentovaný obsah a názory vyjadrujú stanovisko autora/autorov a nemusia sa zhodovať s názorom Európskej únie alebo Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava. Ani Európska únia, ani Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava za ne nenesú zodpovednosť.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE