Článok

Organizujeme odborný seminár: O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne

pridané: 1. júna 2023

Jednou zo záverečných aktivít nášho projektu EduGlobe s podporou ACF–Slovakia je 2-dňový odborný seminár pre slovenských expertov a expertky na (globálne) vzdelávanie z vládneho i mimovládneho sektoru v spolupráci s naším nórskym partnerom – Centrom pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN. Podujatie ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’ pre vás pripravujeme na 22. a 23. júna vo Svätom Jure

Počas dvoch dní, nabitých prednáškami, workshopmi, premietaním a panelovými diskusiami s expertmi a expertkami naprieč Európou, získate odpovede na otázky a hlbší vhľad do tém: ako úspešne vyučovať medzikultúrne kompetencie na školách; po akých kompetenciách a zručnostiach je dopyt v časoch striedajúcich sa kríz; ako vytvárať inkluzívne prostredie v diverzifikovanej a globalizovanej spoločnosti; ako podporovať spoluprácu na školách; ako otvárať citlivé i kontroverzné témy v triedach; ako zmierňovať konflikty a neprehlbovať rozdiely na školách. Panelisti a panelistky zo zahraničia odporučia, ako viesť nielen mladých k udržateľnému životnému štýlu; ako hovoriť o témach trvalo udržateľného rozvoja aj mimo vyučovania; aj čo si možno v SR vziať z príkladov dobrej praxe vo vzdelávaní o globálnych cieľoch a globálnych výzvach z Nórska a ďalších krajín Európy. S diskutujúcimi sa zameriame aj na vplyv nových vzdelávacích štandardov na prácu vyučujúcich; mapovanie potrieb vyučujúcich v kontexte kurikulárnej reformy; a aktuálny stav tvorby národnej Stratégie globálneho vzdelávania v SR (ktorej sa aktívne Ambrela venovala v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF–Slovakia). Na záver budeme brainstormovať o tom, na čo sa zamerať v globálnom a občianskom vzdelávaní po voľbách, aj aký typ vzdelávania pomôže stabilizovať a scitlivieť spoločnosť. Prihlasovací formulár možno nájsť tu a program seminára tu.

O svoje postrehy a praktické príklady sa počas seminára podelia napríklad Dr. Robert James Didham (z nórskej Innland University), Ditta Trindade Dolejšiová (z európskej siete GENE), Marta Jendeková (zo slovenskej AINova), Peter Papšo (z MŠVVaŠ SR), Zuzana Labašová (z Komenského inštitútu), Veronika Fishbone Vlčková (z Nadácie Milana Šimečku), Lenka Putalová (z Človeka v ohrození), ale aj zástupcovia a zástupkyne ministerstva školstva, a členov i pozorovateľov Ambrely. Podujatie realizujeme vďaka podpore ACF – Slovakia a čiastočne i SR pod značkou SlovakAid.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE