Téma

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta. Globálne vzdelávanie poskytuje priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana.

Expertné stretnutie v oblasti globálneho vzdelávania pod záštitou North-South Centre Rady Európy

pridané: 25. mar 2021 kategória: Podujatia Správy

V strede marca slovenská platforma Ambrela pod záštitou North-South Centre Rady Európy zorganizovala expertné stretnutie v oblasti globálneho vzdelávania. Okrem partnerov z krajín […]

Zobraziť aktualitu

Pripomienkovali sme Národnú stratégiu celoživotného vzdelávania

pridané: 23. mar 2021 kategória: Správy

Ambrela v uplynulých dňoch pripomienkovala Národnú stratégiu celoživotného vzdelávania, ktorá sa aktuálne tvorí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. V rámci celoživotného […]

Zobraziť aktualitu

Pozrite si online diskusiu o globálnom občianstve

pridané: 25. jan 2021 kategória: Podujatia Správy

Pandémia koronavírusu nás v roku 2020 prepojila s urgenciou, s akou nás nespojila ani hrozba klimatickej krízy. Bez ohľadu na […]

Zobraziť aktualitu

Uzavretý sub-granting mechanizmus z projektu Bridge 47

pridané: 24. jan 2021 kategória: Grantové príležitosti Podujatia Správy

V uplynulých dňoch sa uskutočnil ‘Design Thinking Event’ pre grantistov a grantistky v rámci projektu Bridge 47 a jeho sub-granting […]

Zobraziť aktualitu

Diskusia o budúcnosti (globálneho) vzdelávania na Slovensku

pridané: 8. jan 2021 kategória: Podujatia

Vzdelávanie bolo dlho vnímané ako „nalievanie“ vedomostí do hláv detí a mladých ľudí. Zoznamy rokov, mien a udalostí, ktoré ešte […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny