Téma

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta. Globálne vzdelávanie poskytuje priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana.

Prvé stretnutie PS GV v roku 2022

pridané: 3. feb 2022 kategória: Správy

Tím Ambrely zorganizoval dňa 1. februára prvé tohtoročné stretnutie Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV). Tešila sa pomerne […]

Zobraziť aktualitu

Pripravujeme Akčný plán Ambrely pre globálne vzdelávanie na rok 2022

pridané: 26. jan 2022 kategória: Správy

Súčasťou projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘, podporeného zo zdrojov ACF – Slovakia, je konsolidácia členskej […]

Zobraziť aktualitu

K medzinárodnému dňu vzdelávania

pridané: 24. jan 2022 kategória: Správy

Vzdelanie je ľudským právom a najdôležitejším faktorom pri odstraňovaní chudoby a následne zabezpečovaní trvalo udržateľného ľudského a sociálneho rozvoja jednotlivcov, […]

Zobraziť aktualitu

Zrealizovali sme EduGlobe webinár o globálnom vzdelávaní v medzinárodnom kontexte

pridané: 25. nov 2021 kategória: Podujatia Správy

Dňa 24. novembra zrealizovala naša Ambrela webinár s názvom ‚Global education in perspective (EduGlobe webinar)‘, ktorý viedol zástupca nášho nórskeho partnera […]

Zobraziť aktualitu

Pozvánka na EduGlobe webinár s partnerom z nórskej Univerzity INN

pridané: 19. nov 2021 kategória: Podujatia Správy

Budúci týždeň (presnejšie 24. novembra v čase od 9h do 12h) realizuje naša Ambrela webinár s názvom ‚Global education in […]

Zobraziť aktualitu

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund
North South Centre
Visegradfund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
DEAR
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
UKB