Článok

K medzinárodnému dňu vzdelávania

pridané: 24. januára 2022

Vzdelanie je ľudským právom a najdôležitejším faktorom pri odstraňovaní chudoby a následne zabezpečovaní trvalo udržateľného ľudského a sociálneho rozvoja jednotlivcov, jednotlivkýň i celých komunít. Zodpovednosť za úspešnú implementáciu Globálnych cieľov / SDGs (vrátane SDG č. 4: Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie pre všetkých) nesú jednotlivé vlády – vzdelávanie je totiž politickou a spoločenskou zodpovednosťou.

O to, aby SR mala vlastnú Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie (NS GV) a smerovala k napĺňaniu spomínaných cieľov, sa v Ambrele snažíme projektom ‘EduGlobe’ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Témou tohto ročníka Medzinárodného dňa vzdelávania je ‘Changing Course, Transforming Education’ so zameraním na potrebu podporovať transformácie, ktoré umožnia prístup k vzdelávaniu pre všetkých a pomôžu vybudovať udržateľnú budúcnosť.

Viac o význame vzdelávania, tohto dňa a zviditeľňovaní jeho úlohy pri udržiavaní mieru, možno nájsť na webe UNESCO.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE