Článok

Ambrela na Policy Learning Forum o smerovaní globálneho vzdelávania

pridané: 23. marca 2022

V pondelok 21. marca sa konalo online podujatie Policy Learning Forum (PLF) z dielne MŠVVaŠ SR v súčinnosti s globálnou platformou pre vzdelávanie GENE a MZVaEZ SR. Zúčastnila sa ho aj naša Ambrela. Organizátori prítomným hostkám a hosťom ponúkli nespočet podnetných prezentácií k aktuálne prebiehajúcim procesom tvorby Deklarácie Globálneho vzdelávania v Európe do roku 2025, ktorú koordinuje práve GENE.

Časť programu PLF bola vyhradená aj tvorbe novej Stratégie Globálneho vzdelávania SR, ktorej sa aktívne venujeme aj na Sekretariáte Ambrely v rámci projektu EduGlobe s podborou ACF – Slovakia, ale aj na stretnutiach Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (GV). Jej východzí draft bude podľa slov Mirky Klempovej z odboru celoživotného vzdelávania na MŠVVaŠ SR dostupný verejnosti už začiatkom apríla, pričom jej konečná verzia by mala uzrieť svetlo sveta v septembri 2022. Cieľom stratégie nie je začleniť globálne vzdelávanie do kurikula ako samostatnú tému, ale naopak – má byť integrálnou súčasťou už existujúceho, avšak inovovaného vzdelávacieho procesu na školách. 

Na fóre sa okrem štátnej tajomníčky MZVaEZ SR, Ingrid Brockovej, zástupkyne GENE na Slovensku, Ditty Trinidade Dolejšiovej, či generálneho riaditeľa sekcie MŠVVaŠ SR, Kálmána Petőcziho, zúčastnili aj zástupcovia a zástupkyne neziskového sektora z radov členov a pozorovateľov Ambrely, ako: AINOVA, Človek v ohrození. Zástupkyňa organizácie Človek v ohrození, Lenka Puttalová, na PLF predstavila praktické postupy tematického začlenenia GV do predmetov, ako: Slovenský jazyk alebo Matematika – s cieľom prispieť k rozvíjaniu kompetencií a spôsobilostí mládeže.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE