Článok

Prijatá európska Deklarácia o globálnom vzdelávaní do roku 2050

pridané: 6. novembra 2022

Dublinská konferencia, zorganizovaná v dňoch 3.-4. novembra 2022 k predstaveniu a prijatiu európskej Deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050 z dielne GENE, sa niesla v znamení veľkých výziev, ktoré si medzinárodná komunita globálneho vzdelávania stanovila za svoje ciele práve do roku 2050. Nadviazala tak na Maastrichtskú deklaráciu spred dvadsiatich rokov.

Symboliku a významnosť podujatia zdôraznil azda každý spíker či spíkerka vrátane ministerských zástupcov a zástupkýň signatárskych krajín, reprezentantov a reprezentantiek občianskej spoločnosti aj medzinárodných organizácií.

Svoje zastúpenie na konferencii mala aj slovenská platforma Ambrela a delegácia z ministerstva školstva a ministerstva zahraničia. Prítomný bol aj generálny riaditeľ Sekcie celoživotného vzdelávania na MŠVVaŠ SR, Kálmán Petőcz, s ktorým Ambrela v rámci projektu EduGlobe – Cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) SR s podporou ACF – Slovakia spolupracovala a spolupracuje. Vo svojom príhovore v Dubline zdôraznil blížiace sa prijatie slovenskej Národnej stratégie Globálneho vzdelávania (NS GV) SR. 

„Globálne vzdelávanie umožňuje ľuďom kriticky reflektovať svet a svoje miesto v ňom; otvárať im oči, srdcia a mysle pre realitu sveta na miestnej aj globálnej úrovni,“ píše sa v novej Európskej deklarácii o globálnom vzdelávaní do roku 2050, ktorú prijali vlády naprieč celou Európou. Viac o procese prípravy, prijatia aj implementácie sa dočítate na tejto webovej stránke siete GENE: https://www.gene.eu/ge2050-congress

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE