Článok

Pozrite si diskusiu o dôležitosti klimatickej výchovy v čase globálnych kríz

pridané: 7. novembra 2022

Zaujíma vás, prečo sa po roku (a práve počas konania klimatickej konferencie #COP27) opäť zaoberať témou klimatického vzdelávania a výchovy? Ako pomôcť ľuďom, ktorí už teraz trpia negatívnymi dosahmi klimatickej krízy? Ako pokračovať v rozhovoroch s mladými i tými najmladšími o téme zmeny klímy, a čo s tým má globálne vzdelávanie? A najmä: Prečo počúvať nielen rodičov, ale aj deti, venujúce sa klimatickému aktivizmu?

Pripojte sa v pondelok (14. novembra od 19:00 do 20:00) z pohodlia vašich domovov a pozrite si cez Facebook online diskusiu Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň s názvom Prečo počúvať názory detí a mladých na klimatickú krízu. Dozviete sa viac o tom, čo sa snažil riešiť samit COP27 v Egypte; čo sa nám v EÚ a špeciálne na Slovensku podarilo či nepodarilo v oblasti riešenia dosahov zmeny klímy za uplynulý rok; a ako klimatické opatrenia ovplyvnila vojna na Ukrajine či energetická kríza. Pozrieme sa s hostkami tiež spoločne na to, ako ony svojimi projektmi globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy napomáhajú zmene k lepšiemu.

Na otázky moderátorky Boby Markovič Baluchovej budú odpovedať:

– Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation)

– Ivana Poláčková (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica) 

– Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS) 

– Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia) 

Diskusia bude prenášaná live cez Facebook kanály: platformy Ambrela, časopisu .týždeň a ďalších partnerov. Aktívne sa možno do diskusie zapojiť otázkami cez aplikáciu slido použitím kódu: #KlimaVychova.

Viac o diskutujúcich hostkách

Dana Mareková spája právo a environmentálne kampane na národnej aj európskej úrovni. Aktuálne pôsobí v Klimatickej koalícii, ktorú spolu-zakladala. K téme zmeny klímy sa dostala cez kampaň za zlepšenie kvality ovzdušia, ktorú viedla spolu s Cyklokoalíciou, Client Earth, Via Iuris a ďalšími partnermi. Venovala sa aj témam: zelená mobilita, dekarbonizácia verejných financií a jadrová transparentnosť v spolupráci s Človekom v ohrození, Bankwatch a Friends of the Earth. Ako mama dvoch detí verí, že klimatickú krízu ako spoločnosť ‘dáme‘.

Ivana Poláčková pracuje v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica (CEEV Živica), kde sa popri vedení organizácie venuje aj rozvoju platformy na podporu učenia vonku ‚Hurá von!‘. Vyskúšala si prácu v rôznych mimovládnych organizáciách, v školstve aj v biznis sektore. Okrem zážitkového environmentálneho vzdelávania v školách sa venuje aj ekoporadenstvu pre firmy a verejnosť. Téme klímy sa venovala pri koordinácii medzinárodného projektu ‚Let The Sunshine In‘ pre Priateľov Zeme – CEPA a do Živice túto tému priniesla v projekte pre samosprávy ‚Klíma nás spája‘. 

Zuza Fialová je sociologička, skúmajúca hodnotové podložie súčasných veľkých spoločenských konfliktov a hľadanie cesty k dialógu. Pracuje v Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), kde sa venuje najmä konfliktom v súvislosti s klimatickou krízou. Učí, trénuje, píše, skúma. Jej profesionálny život je spojený s menšinami, ľudskými právami a rozvojovou spoluprácou. Pracovala pre NATO, rôzne agentúry OSN, OBSE, štátne úrady, ako aj mimovládne organizácie – v SR aj v ďalších 20 krajinách sveta. 

Lucia Szabová sa dlhodobo venuje klimatickej kríze. Väčšinu svojho profesného života pracovala ako hovorkyňa Greenpeace Slovensko. V roku 2019 počas materskej ‘dovolenky’ založila spolu s ďalšími matkami iniciatívu Znepokojené matky, kde je aktívna dodnes. Keďže klimatická kríza podľa nej vyžaduje spoluprácu a úsilie vo všetkých oblastiach, jej dlhodobou snahou je tiež spájať organizácie v snahe presadiť systémové opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov. To viedlo k založeniu Klimatickej koalície, kde dnes pôsobí ako koordinátorka. 

Viac o Ambrele, organizujúcej diskusiu

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 29 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju – doma aj v zahraničí. Od jesene 2021 realizuje projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu Active citizens fund – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Táto diskusia je teda realizovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a tiež zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid – pri príležitosti Týždňa globálneho vzdelávania (#GEW2022). Vďaka za ilustračné fotografie patrí OZ Znepokojené matky. Viac info o hostkách pondelkovej diskusie, ako aj o ďalších aktivitách Ambrely nájdete tu: https://ambrela.org/podujatia/. Facebook event k diskusii je tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE