Článok

Prieniky UNESCO a Ambrely v oblasti globálneho vzdelávania v SR

pridané: 24. februára 2022

Globálnemu vzdelávaniu (GV) sa začína venovať konečne väčšia pozornosť aj v slovenskom kontexte, o čom svedčí aj prebiehajúci proces tvorby novej Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie pod záštitou MŠVVaŠ SR v spolupráci s MZVaEZ SR. GV sa považuje za jeden z účinných nástrojov, ktorý môže prispieť k zníženiu negatívnych nálad a polarizácie v spoločnosti, ako aj v boji s dezinformáciami. Aj preto koncom februára (23. februára) prebehlo stretnutie tímu Ambrely s generálnou tajomníčkou  Slovenskej komisie pre UNESCO, pani Vierou Grigovou, na pôde ministerstva zahraničia.

Vzhľadom k hlavnému posolstvu UNESCO, ktoré spočíva v medzinárodnej spolupráci v oblastiach vzdelávania, kultúry a vedy, má Ambrela ambíciu posilniť spoluprácu s cieľom podporiť spoločné ciele oboch organizácií v SR.Februárové osobné stretnutie a budúca vzájomná spolupráca UNESCO a Ambrely môže výrazne dopomôcť k väčšej rozpoznateľnosti aktivít GV z dielne našich členov a pozorovateľov na viacerých úrovniach.

„Rozprávali sme sa o prienikoch pri plánovaní našich najbližších verejných podujatí a kampaní v oblasti GV, ktoré organizujeme primárne v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF Slovakia. Vymenili sme si aj aktuálne novinky o aktivitách UNESCO a Ambrely doma i vo svete. Stretnutie bolo naozaj prínosné pre obe strany a jeho výsledky bude možné vidieť už pri našich najbližších jarných online diskusiách aj jesennej osvetovej kampani,“ okomentovala stretnutie manažérka Ambrely pre globálne vzdelávanie, Zuzana Firgánková.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE