Článok

Sme na Pan-Európskom kongrese ku globálnemu vzdelávaniu

pridané: 1. júna 2022

Na prelome mája a júna organizuje North-South Centre pri Rade Európy konferenciu, resp. Pan-Európsky kongres o globálnom vzdelávaní (GV) v snahe budovať kapacity, zvyšovať verejné povedomie aj advokovať v oblasti GV.

Naša Ambrela mala svoje zastúpenie priamo na mieste v Štrasburgu. Manažérka Ambrely pre globálne vzdelávanie, Zuzana Firgánková, vystúpi v diskusii s názvom ‚Defining Global Education national strategies, priorities, processes through a multistakeholder approach‘ a predstaví napredovanie tvorby národnej stratégie GV v SR ako súčasť projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia.

Sledovať jej jednotlivé časti bolo možné aj prostredníctvom online prenosu – na webe kongresu a sociálnych sieťach North-South Centre a Global Education Network. Postrehy z konferencie zazdieľame čoskoro na Pracovnej skupine Ambrely pre GV.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE