Článok

Postrehy z medzinárodnej konferencie o globálnom vzdelávaní k aktívnemu občianstvu v Ľubľane

pridané: 27. marca 2022

V druhej polovici marca sa uskutočnila v slovinskej Ľubľane medzinárodná konferencia o globálnom vzdelávaní k aktívnemu občianstvu s názvom ‚Global Citizenship Education: Addressing Inequalities and Conflicts‘. Organizovala ju slovinská platforma SLOGA a zúčastnila sa na nej aj manažérka pre globálne vzdelávanie z našej Ambrely, Zuzana Firgánková, ktorá manažuje projekt EduGlobe s podporou ACF – Slovakia. Zuzana si spísala pár postrehov a posolstiev z tohto podnetného podujatia.

Podujatie sa nieslo v duchu transformácie vzdelávania smerom k udržateľnému a sociálne spravodlivému svetu, v ktorom nikto nezostáva pozadu, na okraji záujmu spoločnosti. Na potrebu zmeny v prístupe vzdelávania a uvažovania v kontexte globálnych výziev odkázali počas prvého dňa konferencie hneď niekoľkí poprední spíkri, ako: slovinská ministerka školstva, Dr. Simona Kustec, prezident CONCORD Europe, Rilli Lappalainen, či profesorka z University of British Columbia, Dr. Vanessa Andreotti. Práve Andreotti, ktorá v minulosti niekoľkokrát navštívila aj Slovensko a viedla tu diskusie a workshopy spolu s členmi a pozorovateľmi Ambrely, vyzdvihla potrebu “pomôcť ľuďom popasovať sa so zložitosťou zmien namiesto snaženia sa zachrániť ich riešením.“ Ako poznamenala Patricija Virtic, vedúca agendy pre globálne vzdelávanie v slovinskej platforme SLOGA: “zmena nie je ľahká a je väčšinou nepríjemná, ale je potrebná a možná.”

Jedným zo zaujímavých momentov konferencie bola aj veľmi priama a kritická reflexia na ukrajinskú krízu od riaditeľa organizácie Zavod Global, Maxa Zimaniho, ktorý poukázal na rozdiely v prístupoch ku krízam a utečencom, utečenkám z rôznych regiónov sveta, pričom zdôraznil potrebu „znovu objaviť, čo znamená byť ľudskou bytosťou.“

Okrem podnetných prezentácií a diskusných blokov sa mali účastníci a účastníčky konferencie možnosť zapojiť do interaktívnych workshopov, ktoré poskytli priestor nielen na zamyslenie, ale aj spoznanie sa, sieťovanie aj zábavu. Program konferencie v neposlednom rade priniesol aj množstvo praktických informácií k advokačným procesom smerom k Európskej komisii vo vzťahu k novej výzve DEAR, k procesu tvorby Deklarácie ku globálnemu vzdelávaniu GENE, ako aj k zvýšeniu povedomia verejnosti o nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu alebo zintenzívneniu Pracovných skupín platformy CONCORD, v ktorých má zastúpenie aj naša národná platforma Ambrela. Všetky praktické informácie a rady využijeme v rámci nášho projektu EduGlobe.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE