Článok

Ambrela aktívnou súčasťou pracovných skupín MŠVV SR k tvorbe Národnej stratégie globálneho vzdelávania

pridané: 20. novembra 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVV / MINEDU) SR si ako garant procesu tvorby novej národnej stratégie pre globálne vzdelávanie (NS GV) prizvalo expertky a expertov naprieč sektormi – formou vytvorenia pracovných skupín a ich pravidelných stretnutí, aby bol proces kvalitný, kontinuálny a transparentný.

Naša platforma rozvojových organizácií – Ambrela v rámci týchto pravidelných jesenných stretnutí piatich pracovných a jednej expertnej skupiny aktívne prispievala do procesu – svojimi odporúčaniami aj návrhmi na zlepšenia. Zároveň monitorovala chod celého doterajšieho pracovného postupu. Keďže zastrešujeme okrem humanitárnych a rozvojových organizácií aj výrazné slovenské globálno-vzdelávacie organizácie, záleží nám na medzirezortnej spolupráci a pozitívnej transformácii vzdelávania.

Po ukončení prvej fázy zberu expertných odporúčaní bude našou úlohou v roku 2022 naďalej monitorovať plynulosť procesu prípravy stratégie NS GV, ako aj jej následnú implementáciu. Účasť a monitorovanie pracovných skupín sa realizuje v rámci projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE