Článok

Pozvánka do Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV)

pridané: 19. januára 2022

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘, podporeného zo zdrojov ACF – Slovakia, realizujeme aj jednu z aktivít, týkajúcu sa konsolidácie členskej a pozorovateľskej základne, ako aj dopĺňania pracovných skupín Ambrely. Preto sme začiatkom roka zverejnili výzvu pre našich členov a pozorovateľov, ktorí realizujú vzdelávacie aktivity, a ešte nepatria do samostatnej Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV), aby sa k nám v tomto dôležitom roku tvorby Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie (NS GV) pridali a do procesu spolu s nami aktívne, no koordinovane prispeli svojimi poznatkami, skúsenosťami a podnetmi.

K aktivite konsolidácie členskej základne, a konkrétnym návrhom komunikačných nástrojov a motivujúcich stimulov pre stálych členov, ako aj potenciálnych nových členov PS GV, bude mať samostatné plánovacie stretnutie celý tím sekretariátu Ambrely dňa 20. januára.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE