Článok

Realizujeme projekt EduGlobe vďaka podpore ACF Slovakia

pridané: 25. októbra 2021

Vďaka programu Active Citizens Fund – Slovakia realizujeme od polovice októbra nový projekt v partnerstve s nórskym Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development. Naša Ambrela sa ako facilitátor tvorby národnej stratégie globálneho vzdelávania (GV) aktívne podieľa na implementácii expertného know-how, prispieva strategickými odporúčaniami a spolupodieľa sa manažovaní expertnej organizačnej štruktúry. Zároveň budeme priebežne monitorovať implementáciu národnej stratégie a iniciujeme informačnú kampaň pre širokú verejnosť k tejto téme.

Aby všetko fungovalo tak, ako má, zorganizovali sme stretnutie s nórskym partnerom: Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development a dohodli sa na vzájomných aktivitách na najbližších osemnásť mesiacov trvania projektu. Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Viac o projekte tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE