Článok

Po jesennom stretnutí k draftu Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) SR

pridané: 26. septembra 2022

Minulý týždeň vo štvrtok (22. septembra) absolvoval tím Ambrely niekoľkohodinové poprázdninové a vskutku podnetné advokačné stretnutie s riaditeľom Sekcie celoživotného vzdelávania  MŠVVŠ SR, Kálmánom Petőczom, k tvorbe a schvaľovaniu Národnej  stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) SR, prediskutovali sme jej prvý draft, ktorý bude odprezentovaný na najbližšej Pracovnej skupine Ambrely pre GV.

Pána Petőcza sme za sekretariát Ambrely boznámili s ďalšími aktivitami nášho projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ s podporou ACF – Slovakia vrátane plánovanej jesennej osvetovej kampane a workshopov pre stakeholderov/ky. Viac o projekte tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE