Článok

Zorganizovali sme stretnutie s vedením MZVaEZ SR a SAMRS k dotačným výzvam na rok 2022

pridané: 8. februára 2022

V piatok 4. februára sa uskutočnilo stretnutie organizácií Ambrely s vedením s MZVaEZ SR a SAMRS k zmenám v dotačných výzvach SAMRS an rok 2022. Hovorilo sa o novej metodike zapracovania a hodnotenia prierezových tém do projektov; bolo vysvetlené zníženie sektorových priorít pri výzvach na Keňu, Gruzínsko a Ukrajinu, ako aj špecifikácia oprávneného teritória pri programových krajinách ODA SR; diskutovalo sa aj o konzultácii so zastupiteľskými úradmi, ktoré tento rok môže bežať aj počas výziev. Stretnutie sa dotklo aj výziev v oblasti globálneho vzdelávania a vysielania medzinárodných rozvojových dobrovoľníkov/čok do nízkopríjmových krajín.

V tomto týždni prebehnú dôležité stretnutia Predsedníctva Ambrely, ako aj Pracovnej skupiny Ambrely pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (PS RSHP). Predstavíme na nich koncept Ambrela Development Forum a možnosti zapojenia sa do jeho organizácie; Výsledky dotazníka spokojnosti za rok 2021 (vrátane ukotvenia priorít a identity našich členov a pozorovateľov); Akčný plán na rok 2022; a diskutovať budeme aj o ďalšom advokačnom postupe v súvislosti so spomínanými dotačnými výzvami SAMRS pre rok 2022 a piatkovým stretnutím so SAMRS.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE