Článok

Zorganizovali sme stretnutie s vedením MZVaEZ SR a SAMRS k dotačným výzvam na rok 2022

pridané: 8. februára 2022

V piatok 4. februára sa uskutočnilo stretnutie organizácií Ambrely s vedením s MZVaEZ SR a SAMRS k zmenám v dotačných výzvach SAMRS an rok 2022. Hovorilo sa o novej metodike zapracovania a hodnotenia prierezových tém do projektov; bolo vysvetlené zníženie sektorových priorít pri výzvach na Keňu, Gruzínsko a Ukrajinu, ako aj špecifikácia oprávneného teritória pri programových krajinách ODA SR; diskutovalo sa aj o konzultácii so zastupiteľskými úradmi, ktoré tento rok môže bežať aj počas výziev.

V tomto týždni prebehnú dôležité stretnutia Predsedníctva Ambrely, ako aj Pracovnej skupiny Ambrely pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (PS RSHP). Predstavíme na nich koncept Ambrela Development Forum a možnosti zapojenia sa do jeho organizácie; Výsledky dotazníka spokojnosti za rok 2021; Akčný plán na rok 2022; a diskutovať budeme aj o ďalšom advokačnom postupe v súvislosti so spomínanými dotačnými výzvami SAMRS pre rok 2022 a piatkovým stretnutím so SAMRS.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund
North South Centre
Visegradfund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
DEAR
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
UKB