Článok

Prvé stretnutie PS GV v roku 2022

pridané: 3. februára 2022

Tím Ambrely zorganizoval dňa 1. februára prvé tohtoročné stretnutie Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV). Tešila sa pomerne vysokému zastúpeniu členov a členiek PS GV, s ktorými sme mali možnosť prebrať hneď niekoľko zásadných bodov a aktivít.

Týkali sa odozvy na Členskú schôdzu Ambrely (najmä na časť, týkajúcu sa bloku a diskusii o GV) formou interaktívneho kvízu; stratégie spoločných prác na tvorbe Národnej stratégie globálneho vzdelávania, ale aj dôležitej konsolidácie členskej a pozorovateľskej základne; ktorú realizujeme v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia.

Načrtli sme aj pripravovanú kampaň, zvýrazňujúcu aktivity našich členov a významu GV na národnej úrovni, ktorá prebehne na jeseň. V najbližších dňoch by sme mali pripraviť a nechať odsúhlasiť Akčný plán Ambrely v oblasti GV pre rok 2022.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE