Článok

Po Letnej členskej schôdzi Ambrely

pridané: 1. júla 2022

Našu Letnú Členskú schôdzu (ČS) Ambrely sme stihli zrealizovať ešte pred začiatkom letných prázdnin – 30. júna od 9:00 do 12:00 v online podobe.

Program sa tematicky dotkol štyroch okruhov – situácie okolo vojny na Ukrajine a pôsobenia našich organizácii v teréne; záverov a výstupov našej májovej konferencie Ambrela Development Forum (ADF); práce Predsedníctva Ambrely a úspechov i výziev v advokačnej rovine za posledný polrok; ako aj akčného plánu hlavných advokačných i osvetových aktivít na najbližší polrok (vrátane ‚update-u‘ v oblasti GV a projektu EduGlobe – napredovania v tvorbe Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR a plánovanú informačnú kampaň k nej).

Účasť členských a pozorovateľských organizácií bola hojná aj aktívna účasť. Zápis zo stretnutia obdržia zúčastnení kolegovia a kolegyne e-mailom.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE